nieuws

Energy Systems Transition Centre ESTRAC van TNO, ECN en EAE van start

Samenwerking wetenschap en bedrijven versnelt energietransitie • 14 okt 2016

Op vrijdag 14 oktober geven TNO, ECN en Energy Academy Europe (EAE) in Groningen het startschot voor Energy Systems Transition Centre “ESTRAC”. Het nieuwe instituut brengt energievraagstukken, onderzoek en toepassing vanuit alle invalshoeken samen.  ESTRAC is een interdisciplinair en open innovatiecentrum waar instituten en bedrijven kunnen aansluiten. ESTRAC vestigt in het nieuwe Energy Academy Europe-gebouw in Groningen.

In ESTRAC leveren de kennisinstellingen een mix van expertise uit verschillende vakgebieden en van academisch en toepassingsgericht onderzoek. Met de aansluiting van bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen vraagstukken worden aangepakt die voor een individuele partij te groot of te duur zijn. Bijvoorbeeld onderzoek naar acceptatie door de consument bij het invoeren van nieuwe technologie, of onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen op de energiemarkt, naar ruimtelijke planning van wind- en zonneparken, naar verschillende opties om duurzame energie in te passen in het energiesysteem. De onderzoeken leveren uiteindelijk praktijkgerichte uitkomsten die zowel  bedrijven als overheden helpen bij het nemen van beslissingen over duurzame energieplannen. Energietransitie-vraagstukken worden op regionaal, nationaal én internationaal niveau in samenhang aangepakt.

Hoe schakelt  Nederland zo snel mogelijk over naar een duurzaam energiesysteem - een van de grootste vraagstukken van vandaag.  De energietransitie heeft vele invalshoeken en benaderingen: maatschappelijk, economisch, psychologisch, technologisch, politiek. Door als leidende instituten samen op te trekken en daarmee de verbindende schakel te zijn en een platform te bieden voor alle marktpartijen, kan de energietransitie grote stappen maken.

De eerste projecten zijn al begonnen, zoals een onderzoek over de Noordzee als energiebron (Strategies towards an efficient future North Sea Energy Infrastructure). Bij dit project zijn bedrijven als ENGIE, Tennet en Royal Haskoning/DHV betrokken en instituten als NWEA en NOGEPA. TNO, ECN en EAE voeren het project uit.

Thema

Een duurzame toekomst is de enige toekomst

De ambitie van ECN part of TNO is om samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie te versnellen zodat Nederland in 2050 een energiehuishouding zonder CO₂-emissies heeft. De... Lees verder
Nieuws

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.