nieuws

Hergebruik van plastic leidt tot schonere, gezondere en slimmere toekomst voor Indonesië

12 mrt 2020

Plasticafval is in Indonesië een landelijk probleem geworden. Incorrecte verwerking van vast afval - waaronder inadequate materiaalverwerking, inzameling en transport en ongecontroleerde lozing en verbranding  - hebben geleid tot een verslechtering van het leefmilieu. Het Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) in Soerabaja en TNO gaan intensief samenwerken om deze situatie te veranderen.

De ondertekening van het MoU

Beide instituten hebben zich gecommitteerd aan het bundelen van hun krachten, voor de ontwikkeling en toepassing van wetenschap en technologie ter bevordering van een circulaire economie voor kunststoffen in Indonesië. Deze samenwerking begint in Oost-Java.

De focus ervan ligt niet alleen op recycling, maar ook op het hergebruik en herontwerp van plastic producten en verpakkingen en de aanpassing van gedrag. Om dit te bereiken zijn er afspraken gemaakt tijdens het lopende staatsbezoek van het Koninklijk Huis aan Indonesië, in aanwezigheid van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterbeheer.

Uitdagingen voor menselijke gezondheid en milieu

De behoefte aan samenwerking op dit gebied is dringend. Door een groeiende middenklasse in Indonesië worden steeds meer plastic producten en verpakkingen gebruikt. Het aandeel van plastic in de huishoudelijke afvalstromen is aanzienlijk toegenomen.

Plasticafval is nu al de op één na grootste component van al het afval in Indonesië en jaarlijks wordt er zo'n 10,5 miljoen ton plasticafval verkeerd verwerkt. De oorzaak hiervan is een gebrek aan gemeenschapsbewustzijn en een ontoereikende infrastructuur (inzameling, 3R sorteerstations, transport en afvalverwerkingsinstallaties).

Plasticafval is een groeiend probleem in Indonesië

Als gevolg daarvan verdwijnt het plastic afval in de bodem, de lucht, de rivieren en de oceaan, met vervuiling en een toename van de wereldwijde verontreiniging van de zee tot gevolg. Slechts een klein percentage van al het plastic afval wordt ingezameld en gerecycled.

Naast de bovengenoemde milieuvervuiling is de aanleg en exploitatie van stortplaatsen in Indonesië ontoereikend door een gebrek aan financiering en technologie. Lokaal leidt dit tot geurvorming, uitstoot van broeikasgassen en percolatiewater in het grond- en oppervlaktewater.

Bovendien draagt de verbranding van vast afval (dat zowel op stortplaatsen als in stedelijke en landelijke gebieden voorkomt) bij aan ernstige luchtverontreiniging. De vermindering, het hergebruik en de recycling van kunststoffen zal de hoeveelheid vast afval aanzienlijk verminderen en uiteindelijk de groei van de lokale economie ondersteunen.

Mogelijkheden voor circulaire plasticeconomie

Samen met ITS en andere Indonesische en Nederlandse partners uit het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen streeft TNO naar het opzetten van een circulaire plasticwaardeketen. Dit omvat end-to-end afvalmanagementsystemen voor de ontwikkeling van inzameling, scheiding en recycling van plasticafval op een schone, efficiënte, transparante en economisch haalbare manier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Mirjam van Iterson, van Innovatie voor Ontwikkeling.
Rob de Ruiter van Circulaire Economie & Milieu.

Thema

Circulaire Economie & Milieu

Verduurzaming – dé maatschappelijke uitdaging van deze tijd. Door klimaatverandering en een kritische visie op grondstofgebruik staat het onderwerp bij bedrijven en overheden hoog op de agenda. Het belangrijkste... Lees verder
Kennis

Van plastic afval naar circulaire plastics

Minder plastic afval, minder CO2-uitstoot en minder gebruik van fossiele grondstoffen. Om dat te bereiken doet TNO onafhankelijk onderzoek naar circulaire plastics: van innovaties voor nieuwe ontwerpen... Lees verder
Nieuws
Contact

Dr. Pieter Imhof

Mediavragen?