Coen van Gulijk

Functie:
Senior Scientist at TNO and Professor at University of Huddersfield on Digital Transformation of Safety Management Systems

Het onderzoeksgebied maakt deel uit van de veiligheidswetenschappen, met name waar het overlap heeft met de ontwikkeling van wetenschappelijke en commerciële software.

Leerstoel

Digitale transformatie van veiligheidsbeheersystemen (Universiteit van Huddersfield).

Onderzoeksgebied

De introductie van software en AI functionaliteiten verandert de manier waarop wij veiligheid beheren. Daarbij worden theorieën en aannames over veiligheid veranderd en soms gefalsificeerd door het gebruik van data. Het werk sluit mathematische risicoanalysesoftware voor één doel (zoals software specifiek voor foutloze berekeningen, markov-modellen, Petri-netwerken en Bayesiaanse netwerken) uit, tenzij deze worden opgenomen in een geïntegreerd ecosysteem van veiligheidssoftware, een Big Data platform, of ze worden gebruikt voor federated learning met multiple users en/of vanuit verschillende perspectieven.

Besluitvormingssystemen en -technieken zijn bijzonder belangrijk als de focus ligt op engagement en beheer. Hierdoor behoren onderwerpen zoals conversationele software, (veiligheids-)metamodellering en procesmodellering en bedrijfsarchitectuur tot de omvang van deze werkzaamheden. Voor specifieke use cases is het noodzakelijk om meer mathematisch modelleren (en programmeren) aan te boren.

Belangrijkste publicaties

  • Paul Singh, Neil Sunderland and Coen van Gulijk (2022) Determination of the health of a barrier with time-series data: how a safety barrier looks different from a data perspective. Journal of loss prevention in the process industries 80, 104889. https://doi.org/10.1016/j.jlp.2022.104889
  • Paul Swuste, Jop Groeneweg, Coen van Gulijk, Walter Zwaard, Saul Lemkowitz and Yvette Oostendorp (2020) The future of safety. Safety Science 125, 104593. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2019.104593
  • Peter Hughes, David Shipp, Miguel Figueres-Esteban and Coen van Gulijk (2018) From free-text to structured safety management: Introduction of a semi-automated classification method of railway hazard reports to elements on a bow-tie diagram. Safety Science 110, Part B, PP 11-19. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2018.03.011

Leiden - Sylviusweg

Sylviusweg 71
2333 BE Leiden