Coen van Gulijk

Functie:
Professor Digital Transformation of Safety Management Systems

Het onderzoeksgebied maakt deel uit van de veiligheidswetenschappen, met name waar het overlap heeft met de ontwikkeling van wetenschappelijke en commerciële software.

Onderzoeksgebied

Het is terug te zien in de snelle ontwikkeling van het aanbod aan veiligheidssoftware en de ecosystemen van softwarestacks voor multiple users (traditionele softwareontwikkeling zoals Storybuilder) en cloudgebaseerde stacks (zoals Amazon Web Services of Cloudera). Daarbij gaat het met name om het introduceren van AI-functionaliteit in software voor veiligheidbeheer. In principe wordt mathematische risicoanalysesoftware voor één doel (zoals software specifiek voor foutloze berekeningen, markov-modellen, Petri-netwerken en Bayesiaanse netwerken) uitgesloten, tenzij deze worden opgenomen in een geïntegreerd ecosysteem van veiligheidssoftware voor multiple users en vanuit verschillende perspectieven. Besluitvormingssystemen en -technieken zijn bijzonder belangrijk als de focus ligt op engagement en beheer. Hierdoor behoren onderwerpen zoals conversationele software, (veiligheids-)metamodellering en procesmodellering en bedrijfsarchitectuur tot de omvang van deze werkzaamheden. Voor specifieke use cases is het noodzakelijk om meer mathematisch modelleren (en programmeren) aan te boren.

Recente resultaten

  • Publicatie van 'From Safety to Safety Science' met collega's van TUDelft
  • Publicatie van 'Reliability Engineering and Computational Intelligence (RECI)' Revisor van verslag conferentie in 2020

Begeleiding van promovendi

  • Ryan Robinson
  • Paul Singh
  • Xing Yang (bijna afgerond)

Belangrijkste publicaties

  • Comparison study on AIS data of ship traffic behavior; F Xiao, H Ligteringen, C Van Gulijk, B Ale; Ocean Engineering 95, 84-93 (2015) Safety metaphors and theories, a review of the occupational safety literature of the US, UK and The Netherlands, till the first part of the 20th century; P Swuste, C Van Gulijk, W Zwaard; Safety science 48 (8), 1000-1018 (2010)
  • Peter Hughes, Ryan Robinson, Miguel Figueres-Esteban and Coen van Gulijk (2019) Extracting safety information from multi-lingual accident reports using an ontology-based approach, Safety Science 118, pag. 288 – 297
  • Peter Hughes, David Shipp, Miguel Figueres-Esteban and Coen van Gulijk (2017) From free-text to structured safety management: Introduction of a semi-automated classification method of railway hazard reports to elements on a bow-tie diagram. Safety Science 110, Part B, pag. 11-19.
  • Measuring diesel soot with a scanning mobility particle sizer and an electrical low-pressure impactor: performance assessment with a model for fractal-like agglomerates; C Van Gulijk, JCM Marijnissen, M Makkee, JA Moulijn, A Schmidt-Ott; Journal of aerosol science 35 (5), 633-655 (2004)

Leiden - Sylviusweg

Sylviusweg 71
2333 BE Leiden