Informatietype:
Project
Thema:
Transities en transformaties
Unit:
ICT, Strategy & Policy

De Value Case-methode

Duurzame ideeën, technologieën en innovaties zijn volop aanwezig. Maar hoe maak je met meerdere partijen de beste beslissing? Zeker als je bijdraagt aan een groot maatschappelijk vraagstuk heb je soms te maken met omvangrijke consortia. Elke partij in het besluitvormingsproces heeft zijn eigen belangen en afwegingen. Met de Value Case-methode kom je tot overeenstemming.

Beslissen over investeringen

Als de toekomst van een transitietraject nog onduidelijk is, wordt er vaak nauwelijks geïnvesteerd. Dat komt omdat de overeenstemming vaak uitblijft. Bijvoorbeeld doordat het risico hoger lijkt dan het rendement, door financiële overwegingen, door gesloten onderhandeling of door onduidelijkheid over de waarde die een investering in duurzaamheid oplevert.

De Value Case-methode biedt dan uitkomst. Met de Value Case-methode brengen wij zorgvuldig, onafhankelijk en objectief de waarden van alle partijen in het consortium in beeld. Ook stemmen we alle doelen op elkaar af. Zo kom je in een gezamenlijk project tot een gedragen investeringsbeslissing.

In 4 stappen beslissen

De Value Case-methode heeft 4 stappen. Na elke stap kun je overgaan tot een beslissing. Kun je met elkaar nog geen beslissing nemen, dan ga je door naar de volgende stap.

1. Ontwerpen

De eerste stap is ontwerpen. Met elkaar bespreek je wie wat doet, welke partij de kosten en baten op zich neemt en wie het risico draagt. Dit brengt helderheid over het doel van het project, voor jezelf en voor andere partijen.

2. Kwantificeren

Stap 2 is kwantificeren. We geven inzicht in de waarde die je bereikt ten aanzien van je doelstellingen. We kwantificeren samen de impact van de beslissing tegen objectieve maatstaven. Denk aan financiële effecten, sociale effecten en milieueffecten.

3. Waarderen

Stap 3 is waarderen. Bij deze stap weeg je af wat je belangrijk vindt. Dat is altijd subjectief en dat maakt het ingewikkeld. Zo heeft een woningbouwcorporatie andere wensen dan een bewoner. Daarom vragen we naar de verschillende doelstellingen en vertalen we die naar één gecombineerde waarde per betrokken partij: het economische nut.

4. Onderhandelen

De laatste stap is onderhandelen. Bij stap 1 zijn de kosten en baten verdeeld over de partijen in het consortium. In stap 2 of 3 kan een beslisser besluiten dat het traject onvoldoende bijdraagt aan de doelstellingen. Bijvoorbeeld doordat het te duur wordt, de milieueffecten te beperkt zijn of de zelfstandigheid in het geding is. In stap 4 begeleiden we je om door onderhandeling waarden uit te wisselen en tot een haalbaar plan voor alle partijen te komen.

Value case-methode in de praktijk

We hebben de Value Case-methode al in de praktijk toegepast. Zo onderzochten we in een project hoe rendabel het is om energie op te slaan in een parkeergarage. Hiermee kan worden ingespeeld op de toenemende hoeveelheid elektrische voertuigen en mogelijkheden om lokaal duurzame energie op te wekken. Steden zijn kansrijke locaties met veel elektrische auto's, maar daar spelen al snel belangen van meerdere partijen. Ook zijn in dit concept nieuwe samenwerkingen nodig tussen partijen in mobiliteit en energie.

Daarnaast is er onzekerheid over de ontwikkeling van het vervoer. Welk percentage automobilisten blijft op benzine rijden of kiest voor waterstof of elektrisch vervoer? En wie onderhoudt de batterij? Met de Value Case-methode werkten we een aantal scenario’s uit. Zo lieten we zien hoe de relatie tussen de partijen er in de toekomst zou uitzien en toonden we welke partijen en ontwikkelingen voor dit concept cruciaal zijn.

Meer weten of bijdragen?

De Value Case-methode helpt consortia bij beslissingen in duurzame innovaties en transities. De methode is continu in ontwikkeling. Daar gaan we graag mee verder door samen in een project in de praktijk aan de slag te gaan. We hebben ervaring met investeringsvraagstukken en besluitvormingsprocessen rondom de energietransitie. Ook bewegen we richting circulaire economie en mobiliteit.

Kunnen wij je helpen door de mogelijkheden tot waardecreatie in kaart te brengen, zodat je een afgewogen beslissing kunt nemen? Of wil je meer weten over de methodologie? Neem dan contact met ons op.

Laat je verder inspireren

25 resultaten, getoond 11 t/m 15

Een toekomstbestendige industrie? Daar is verandervermogen voor nodig

Informatietype:
Insight
4 april 2023
De Nederlandse industrie is belangrijk voor onze economie en samenleving. Lees onze analyse voor een toekomstbestendige industrie.

Het kwartje is gevallen: kritieke grondstoffen zijn van strategisch belang

Informatietype:
Insight
28 maart 2023

Een aanpak van energiearmoede die véél verder gaat dan pleisters plakken

Informatietype:
Insight
1 maart 2023

TNO participeert in fonds DeepTechXL voor vroege fase startups

Informatietype:
Nieuws
30 mei 2022

Orchestrating Innovation

Informatietype:
Artikel