Beheersen en analyseren van wapensystemen

Thema:
Weapon systems

Voor een groeiend aantal klanten van TNO, zoals het Ministerie van Defensie en diverse partijen in de wereldwijde defensie-industrie, neemt het gevoel van veiligheid af. Steeds meer wordt de behoefte gevoeld om doorlopend en structureel te investeren in een sterke, stabiele krijgsmacht. Dit wordt gevoed door een aantal trends, zoals de opwarming van de aarde, de concurrentie om grondstoffen en het opkomende nationalisme in veel landen. Dit geldt vooral voor investeringen in ‘machtsvertoon’, ofwel wapensystemen.

Specifieke expertise

Eén van de specialiteiten van TNO is het beoordelen van de gevechtsprestaties van wapen- en munitiesystemen. In dat kader adviseren we het Ministerie van Defensie op het gebied van inkoop en inzet. Daarnaast ontwikkelen we in nauwe samenwerking met partners in de internationale defensie-industrie wapen(sub)systemen. Het product- en dienstenaanbod van TNO bestaat uit drie categorieën:

  • Beoordelen van de effectiviteit van wapensystemen: We ontwikkelen en maken gebruik van fit-for-purpose, high-fidelity en op fysica gebaseerde tools om de effectiviteit van de strijdkrachtketen te beschrijven en te verbeteren
  • Ontwikkelen van munitieconcepten: We ontwikkelen en demonstreren in samenwerking met partners in de internationale defensie-industrie concepten voor munitie(sub)systemen
  • Adviseren over wapensystemen: We leveren technische ondersteuning voor het stimuleren en verbeteren van de ontwikkeling van nieuw materieel

Ontwikkeling van analytische software

Ter ondersteuning van deze producten en diensten heeft TNO een uitgebreid softwarepakket ontwikkeld voor het kwantitatief analyseren van de inzet, impact en allocatie van wapens en planning. De software beslaat de hele strijdkrachtketen voor een aantal wapensystemen, van conventionele kinetische wapens tot aan innovatieve oplossingen, zoals high-energy lasers.

Het high-energy laser lab blijft zich ontwikkelen

Onze faciliteiten vormen de pijler van onze dienstverlening. Hiermee leveren we aanvullende kennis en kunde. Zo investeren we momenteel fors in ons High-Energy Laser Lab , voor onze modelleringsactiviteiten. Zo kunnen we onze klanten hoogwaardige, gefundeerde expertise en mogelijkheden bieden We zijn ervan overtuigd dat high-energy lasers als geavanceerde wapensysteem – onafhankelijk ontwikkeld naar de behoefte van de klant – de toekomst hebben.

In het Lab komen alle producten en diensten van TNO op het gebied van wapensystemen samen. De interactie tussen laser en doel wordt hier uitgebreid getest. Ter vergroting van onze kennis over de effectiviteit van deze vernietigingswapens en om meer inzicht te krijgen in de materialen die daartegen bescherming kunnen bieden. Dankzij het Lab kan TNO niet alleen de mogelijkheden van deze nieuwe technologieën onderzoeken, maar ook kijken onder welke omstandigheden ze meer of minder effectief zijn.

Innovatieve faciliterende technologieën

De combinatie modelleren/simuleren en het hebben van deze unieke testfaciliteit is van groot belang voor onze diensten op het gebied van conceptontwikkeling. TNO ontwikkelt innovatieve faciliterende technologieën voor oplossingen tegen nieuwe gevaren, zoals drones en hypersonische raketten.

Internationaal toonaagevend

Eén van de ‘unique selling points’ van TNO is dat we een onafhankelijk expertisecentrum zijn voor innovatieve, effectieve wapensystemen waarmee de vrije samenleving wordt verdedigd en burgers worden beschermd. Onze onafhankelijkheid, sectorneutraliteit en internationaal gerespecteerde kennispositie worden door onze klanten zeer gewaardeerd.

Ook onze deelname aan vele internationale fora zoals NAVO-panels en EDA-expertgroepen zorgen voor een solide reputatie binnen de wetenschappelijke en technische wereld. We hebben een sterke, internationaal erkende positie als kennisleider op het gebied van de complexe fysica die aan de basis ligt van effectieve wapensystemen. En we weten dit te vertalen in operationele meerwaarde voor de krijgsmacht. Daarmee lopen wij voorop bij de ontwikkelingen en innovaties op dit gebied.

Scherpe focus op hoge kwaliteit en kosten

Ondanks moeilijke periodes en tijden van bezuinigingen is het TNO door de jaren heen altijd gelukt om tegen zo laag mogelijke kosten kwalitatief hoogwaardige producten, diensten en adviezen aan onze klanten te leveren. Daar gaan we gewoon mee door

Hierom kiezen klanten voor TNO

Onze product- en dienstengroepen zijn een onafhankelijk expertisecentrum voor innovatieve en effectieve wapensystemen. Daarmee verdedigen en beschermen we de vrije samenleving en haar burgers. Ons onderscheidend vermogen? Onze klanten hebben enorme waardering voor:

  • onze onafhankelijkheid
  • ons gebrek aan industriële vooringenomenheid
  • onze internationaal gerespecteerde kennispositie
  • onze hoogwaardige kwaliteit en rentabiliteit

Internationale kennisleider

We lopen voorop in ontwikkeling en innovatie en vervullen daarmee een sterke, internationaal erkende positie als kennisleider. We hebben een stevige reputatie in de wetenschappelijke en technische wereld met onze aanwezigheid in internationale fora. Zoals NAVO-panels en EDA-expertgroepen. We begrijpen de complexe fysica die ten grondslag ligt aan de effectiviteit van wapensystemen als geen ander. Dit vertalen we naar operationele toegevoegde waarde voor militaire gebruikers.

Laat je verder inspireren

3 resultaten, getoond 1 t/m 3

Staatssecretaris Van der Maat op bezoek bij TNO

Informatietype:
Nieuws
21 juli 2022
TNO en Defensie zijn al 75 jaar partners voor innovatie op het gebied van defensie en veiligheid. Staatssecretaris Van der Maat van Defensie en de Commandant der Strijdkrachten Generaal Eichelsheim brachten een bezoek aan TNO Ypenburg.

Zijn er vingerwijzingen naar fabricage van explosieven?

Informatietype:
Nieuws
15 september 2021

Defensie en Kennisinstituten gaan nog nauwer samenwerken

Informatietype:
Nieuws
29 april 2021