Welkom bij de Geologische Dienst Nederland

De ondergrond is belangrijk. Hij levert ons energie, water en verschillende delfstoffen. Zijn eigenschappen en gedrag bepalen grondstabiliteit, mogelijkheden voor ondergronds ruimtegebruik, in welke mate bodem en grondwater kwetsbaar zijn voor menselijk handelen, en in hoeverre mijnbouwactiviteiten kunnen leiden tot bodemdaling en aardbevingen. De ondergrond moet je dus kennen, en dat is precies waar de Geologische Dienst Nederland voor bestaat.

Gebruik van de ondergrond

Onze missie en taken

De Geologische Dienst Nederland levert geowetenschappelijke gegevens, informatie en kennis voor:

  • Een duurzaam beheer van ondergrondse bestaansbronnen
  • De reductie van maatschappelijke kosten en risico’s gerelateerd aan grondgedrag

Het merendeel van ons werk valt onder twee taken die we in opdracht van de Rijksoverheid uitvoeren: (1) het borgen van ondergrondgegevens en de kartering van de ondergrond (informatietaak), en (2) de advisering van de Rijksoverheid inzake de Mijnbouwwet (adviestaak). Internationaal helpen wij overheden en bedrijven om investeringen in exploratie naar delfstoffen veilig te stellen en te profiteren van de inkomsten uit productie daarvan.

Onze activiteiten strekken zich uit vanaf het maaiveld tot ongeveer zes kilometer diepte. In dit bereik speelt zich een grote variëteit van activiteiten af, wij bedienen dan ook een breed scala aan beleidsterreinen en bedrijfssectoren. Maar het is uiteindelijk altijd terug te voeren op twee basale maatschappelijke behoeften: aan grondstoffen en een veilige leefomgeving.

Grondslag en positie

Omdat wij werken voor de publieke zaak is alles wat wij maken en doen is in principe voor iedereen beschikbaar; dit overigens niet alleen omdat dat nu eenmaal moet, maar omdat wij geloven in open data. Op deze webpagina’s staan omschrijvingen van onze organisatie en activiteiten, op onze portalen DINOloket.nl en NLOG.nl vindt u de resultaten daarvan.

De rol van de Geologische Dienst als informatiebeheerder voor de diepe ondergrond is geregeld in de Mijnbouwwet. De Basisregistratie Ondergrond breidt de wettelijke grondslag uit naar de ondiepe ondergrond. 

Onze mensen en hun expertise

Bij de geologische dienst werken ruim 110 medewerkers, voor ruim de helft zijn dit aardwetenschappers, die samenwerken met IT-specialisten, databeheerders en ondersteunend personeel. Ze werken in drie van TNO’s expertisegroepen: DINO, Geomodelling en Advisory Group for Economic Affairs

Nieuws

Geologische Dienst Nederland: scholieren wanen zich geoloog tijdens Geoweek

01 juni 2018
Op 30 mei 2018 gingen leerlingen van 3 HAVO/VWO van Het Nieuwe Lyceum Bilthoven met de voeten in de klei. In het kader van GeoWeek 2018 namen zij deel aan de expeditie Stap in de wereld onder je voeten... Lees verder
Nieuws

Meer dan 40 Europese geologische diensten bundelen krachten in GeoERA

17 januari 2017
De meer dan veertig Geological Survey Organisaties (GSO’s) uit meer dan dertig Europese landen bundelen de krachten in het Europese Horizon 2020 project ERA-NET COFUND. Het doel van de samenwerking is... Lees verder
Nieuws

Goed nieuws voor wijn van Nederlandse bodem

13 november 2015
Hoewel onderzoek van de Geologische Dienst Nederland van TNO zich vaak richt op de diepe ondergrond, hebben de onderzoekers van TNO ook heel veel kennis van de bodem direct onder onze voeten.  2015 is... Lees verder

Geological Survey of the Netherlands

Drs. Tirza van Daalen

Contact

Drs. Tirza van Daalen

E-mail

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.