Het gebruik van satellietgegevens is waar de waarde van aardobservatie pas optimaal tot zijn recht komt. TNO ontwikkelt innovatieve systemen voor het gebruik van satellietdata die mensen, overheden en het bedrijfsleven een duidelijk beeld geven van luchtvervuiling en broeikasgasuitstoot en tegelijk reductiemaatregelen ondersteunen. Daarnaast biedt TNO een breed spectrum aan toepassingen voor satellietgegevens, gebaseerd op de domeinkennis uit verschillende onderdelen van de organisatie.

Wil je meer weten over het gebruik van satellietdata?

Neem dan contact op met Anton Leemhuis

Contact

Broeikasgassen & monitoring van de luchtkwaliteit

TNO ontwikkelt oplossingen voor atmosfeermonitoring waarmee beleidsmakers en industriële stakeholders kunnen beschikken over informatie op basis waarvan zij actie kunnen ondernemen om uitstoot te beperken. Satellietgegevens hebben een hoge toegevoegde waarde doordat zij het resultaat zijn van wereldwijde, onafhankelijke en frequente (meestal dagelijkse) metingen.

Bovendien omvatten zij gegevens over gebieden waar metingen in situ niet mogelijk zijn. TNO ontwikkelt satellietmeetoplossingen voor alle relevante broeikasgassen (bijv. CO2 en CH4) en vormen van luchtvervuiling (bijv. NO2 en aerosolen). Hierbij maken we gebruik van een combinatie van:

 • Satellietgegevens met een grote ruimtelijke dekking (bijv. TROPOMI, MODIS, CrIS en IASI)
 • Het LOTOS EUROS-model voor atmosferisch transport en chemie, dat vervuiling kan voorspellen op locaties en tijdstippen waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn
 • In situ metingen.

Wij doen dit op basis van meer dan 40 jaar ervaring met het adviseren van de Nederlandse overheid en de Europese Commissie (bijvoorbeeld in het kader van het CO2 Monitoring Task Force  en standaardisatiewerk voor de EU met betrekking tot fijnstof).

Toepassingen

TNO beschikt over de capaciteit om alle relevante broeikasgassen en vormen van luchtvervuiling te monitoren. Wij ontwikkelen oplossingen die kunnen worden overgedragen naar onze partners binnen de overheid en industrie voor operationeel of commercieel gebruik.

Voorbeelden van TNO-toepassingen zijn:

 • Monitoring van de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden op basis van LOTOS-EUROS en gegevens van het satellietinstrument TROPOMI (S&T, Airbus Defence & Space Netherlands)
 • Monitoring van methaanuitstoot door de olie- en gasindustrie en de steenkoolmijnbouw op basis van TROPOMI-gegevens, in samenwerking met partners (SRON, VU, EDF, Shell, Airbus Defense & Space Netherlands)
 • Het brontoewijzingssysteem TOPAS, waarmee vervuiling kan worden toegewezen aan sectoren (bijv. transport, landbouw, industrie) en geografische locaties (bijv. een stad, provincie of land)
 • Monitoring van de emissie van ammoniak (NH3) voor Europese landen
 • Stofstormvoorspelling in het kader van het Sand and Dust Storm Warning Advisory and Assessment System (SDS-WAS) voor de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO).
 • TNO ontwikkelt broeikasgasemissie-inventarissen op nationale schaal voor CoCO2, de pan-Europese inspanning om een prototype te bouwen van een systeem om kooldioxide (CO2)-emissies wereldwijd te monitoren en verifiëren, ter ondersteuning van het akkoord van Parijs

Andere markten

Aardobservatiegegevens zijn van grote waarde voor het aanpakken van een groot aantal maatschappelijke uitdagingen en het realiseren van zakelijke en economische groei. Als multidisciplinaire organisatie bevindt TNO zich in een unieke positie om domeinkennis uit veel verschillende vakgebieden te combineren in de toepassing van satellietdata. Denk hierbij aan bouwkunde, infrastructuur, maritiem onderzoek, defensie, energie, gezondheid en verkeer & transport.

Voorbeelden zijn:

 • Het gebruik van EO-radargegevens (InSAR) voor het monitoren van geothermische energie, gasopslag of koolwaterstofproductie
 • Het combineren van grote satellietdatasets om de locatie en werking van microgrids te optimaliseren

Op zoek naar meer informatie over het gebruik van satellietdata?

Neem dan contact op met Anton Leemhuis

Contact
Ons werk

Kleine satelliet instrumenten

TNO ontwikkelt technologie voor kleine satellieten die concrete oplossingen voor maatschappelijke problemen kunnen bieden. We richten ons hierbij op betaalbare en kleine instrumenten voor aardobservatie... Lees verder
Kennis

Aardobservatie: onze planeet in beeld

Met satellieten voor aardobservatie brengen we onze planeet in beeld. TNO heeft een lange geschiedenis in het ontwikkelen van instrumenten die atmosfeer, land en water van onze planeet kunnen bekijken,... Lees verder
Contact

Drs. ir. Anton Leemhuis