Smart Cities: Integrale oplossingen voor een gezonde en vitale stad

Om onze steden klaar te stomen voor de toekomst is een integrale aanpak nodig. Bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, luchtkwaliteit, geluid, energie, gezondheid en economische vitaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om dit vraagstuk in samenhang te kunnen analyseren en oplossen, doen steden in ons land tot aan China toe een beroep op TNO. Want de wereld vraagt om integrale oplossingen.

’Voor Nederlandse steden werken we aan innovatieve oplossingen, maar onze expertise is ook opgemerkt door de snel groeiende Chinese stad Shenzhen, met vijftig miljoen inwoners de grootste agglomeratie ter wereld. We adviseren de stad over duurzame gebiedsontwikkeling. Verder ontwerpen we oplossingsrichtingen voor een enorm metro-, trein- en wegenknooppunt in het nieuwe financiële district dat dagelijks driekwart miljoen reizigers moet verwerken. Daar komen onze expertises van mobiliteit, menselijk gedrag, veiligheid, luchtkwaliteit en duurzaamheid samen. Met kennis die we daar ontwikkelen zetten we Nederland op de wereldkaart met toonaangevende concepten voor smart cities. We nemen daar het Nederlandse bedrijfsleven in mee.’

Vraagstukken in samenhang bezien

Veel veranderingen die op de stad afkomen, zijn extern bepaald, zoals economische groei of krimp, het klimaat, vergrijzing. Daarop zal de stad zich moeten blijven aanpassen. Het integraal interactief kunnen analyseren en ontwerpen waren de redenen voor TNO om het instrumentarium Urban Strategy te ontwikkelen, waarin we alle vraagstukken in samenhang bezien. Onze kennis op terreinen als mobiliteit, milieu, gezond leven, bouw & infrastructuur, veiligheid en energie verbinden we met (realtime) data die de stad zelf voortbrengt. Met die inzichten kunnen we gericht voorspellingen doen. Waar vroeger aparte modellen bestonden voor bijvoorbeeld geluid, uitstoot of verkeer zijn wij nu in staat alle factoren in alle denkbare varianten razendsnel door te rekenen in onderlinge samenhang.

Realtime nuttige informatie uitwisselen

We combineren data uit gemeentelijke diensten met die van derde partijen. Het gaat in essentie om dat stadsbeheer, stedelijke planning en het bedrijfsleven in die stad van elkaars informatie kunnen profiteren. Stadsbeheer en infrastructuurbeheerders beschikken over een schat aan gegevens over dagelijkse stedelijke operaties en stromen als verkeer, energie, afval, bouw. In een echt slimme stad zorgen data-oplossingen ervoor dat de stedelijk planologen gebruik maken van realtime gegevens van het stadsbeheer, terwijl beheer door de informatie-uitwisseling meer oog krijgt voor de strategie op langere termijn. Burgers en bedrijven als retail, horeca, dienstverleners of projectontwikkelaars krijgen op termijn toegang tot dezelfde data, zodat zij steeds realtime weten hoe de stad ervoor staat en daar hun plannen of dienstverlening op kunnen afstemmen.

‘Het gaat erom dat alle partijen in principe maximaal gebruik maken van dezelfde data uit alle beschikbare bronnen, deze kunnen verrijken en vervolgens weer delen met anderen. TNO levert de technologie die nodig is om de data zodanig te koppelen dat iedereen er nuttige informatie uit kan halen: stedelijke diensten, bestuurders, bedrijven en natuurlijk de burgers. Technisch gesproken zijn er nauwelijks beperkingen; je moet het alleen wel samen organiseren.’

Foto boven: Ontwikkeld door FABRIC en James Corner Field Operations voor het IABR 2014 Projectatelier Rotterdam in opdracht van het IABR.

Agenda voor Nederland

In de publicatie 'Agenda voor Nederland' zetten Nederlandse wetenschappers een uitdagende en inspirerende ambitie neer over o.a. Leefbaarheid grote steden. Lees de Agenda voor Nederland.

Agenda voor Nederland: 10 inspirerende essays
Nieuws

TNO en imec werken samen aan slimme oplossingen voor bereikbare en leefbare steden

23 mei 2018
TNO en imec zijn een meerjarige samenwerking aangegaan om innovaties te ontwikkelen voor Smart Cities en Internet of Things, waardoor steden in de toekomst leefbaar en bereikbaar blijven. Stedelijke leefbaarheid... Lees verder
Nieuws

Gemeente Amsterdam en TNO zetten zich samen in voor een duurzame en bereikbare stad

15 september 2017
De gemeente Amsterdam en TNO starten een vierjarige samenwerking op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en circulaire economie. Doel is om met behulp van data inzicht te verkrijgen om de toekomst zo... Lees verder
Nieuws

TNO ontwikkelt aanpak Circulaire Economie voor Chinese havenautoriteit

08 juni 2017
Hoe kun je de industrie laten groeien in een zich snel ontwikkelende Chinese haven en hoe stimuleer je dat de input van de ene industrie de reststromen van een andere kan gebruiken? TNO start samen met... Lees verder

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.