Informatietype:
Project
Thema:
Geo-energy research
Unit:
Energy & Materials Transition

Onderzoeksproject naar geothermie en seismiciteit in Pijnacker

Status project

2023 - 2026

In samenwerking met

KNMI en Ammerlaan Geothermie

TNO, KNMI en Ammerlaan Geothermie gaan vier jaar lang onderzoek doen naar de inschatting van het risico op aardbevingen bij geothermie bij kwekerij Ammerlaan in Pijnacker.

Hiervoor wordt een 1000 m diepe put ingericht met een innovatieve combinatie van meetapparatuur om hele kleine bodembewegingen vast te leggen. De data wordt vervolgens gebruikt om modellen over seismiciteit te valideren. Deze modellen helpen de risico’s van seismiciteit bij geothermie beter te begrijpen, vast te stellen en te beheersen.

Onderzoeksproject DHARA

Het 4-jarig onderzoeksproject DHARA (Downhole Research Array at Ammerlaan) heeft als doel de ontwikkeling van geothermie in Nederland te bevorderen en tegelijkertijd zorgen over seismische activiteit aan te pakken. Nederland streeft naar een grotere inzet van geothermie, maar vrees voor aardbevingen heeft publieke steun verminderd en strengere regels opgelegd aan geothermieprojecten.

De ambitie van DHARA is om met behulp van nauwkeurige gegevens te laten zien hoe het risico op seismische activiteit bij geothermie kan worden beoordeeld en beheerst. Dit is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van geothermie in Nederland. Het project omvat daarom geavanceerde metingen in een diepe put naast een actief geothermieproject bij Ammerlaan.

Geavanceerde metingen in diepe put

De voormalige productieput PNA-GT-01 zal worden uitgerust met geofoons en tiltmeters tot een diepte van ongeveer 900 meter. Deze meters kunnen zowel hele kleine aardbevingen registreren als langzame vervormingen die geen trillingen geven. Bovendien worden er meters aan het oppervlak geïnstalleerd en permanent verbonden met het KNMI-meetnetwerk. Dit zal continu gegevens verzamelen en analyseren om eventuele aardbevingen te detecteren en te begrijpen.

De resultaten omvatten een openbare dataset met gedetailleerde metingen van vervormingen en microseismiciteit in de buurt van een actief geothermieproject. Ook zal er een snelheidsmodel en een gevalideerd geomechanisch model worden ontwikkeld. Tevens zullen er aanbevelingen worden gedaan voor het omvormen van een productieput tot een monitoringsput.

Het overkoepelende doel van het project is om aan te tonen dat geothermie veilig plaats kan vinden. Hierdoor blijft maatschappelijk draagvlak behouden of wordt het gecreëerd. Het project draagt ook bij aan de onderbouwing van randvoorwaarden voor veilige productie. Het gaat dan in het bijzonder om het risico op voelbare aardbevingen veroorzaakt door geothermie.

Onderzoeksproject DHARA
DHARA-project wordt uitgevoerd door een consortium van TNO, KNMI en Ammerlaan Geothermie en wordt mede mogelijk gemaakt door TKI Urban Energy en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De deelnemers

De deelnemers brengen het volgende in:

TNO coördineert het project en richt zich op reservoirmodellering en het geologisch en geomechanisch modelleren van geïnduceerde seismiciteit. TNO schaft een deel van de meetapparatuur aan en verzorgt de tiltmetingen.

KNMI levert aan dit project een bijdrage aan het ontwerp en de aanschaf van de seismische meetapparatuur, neemt de nieuwe datastroom op in het KNMI netwerk en analyseert de mogelijke seismiciteit geregistreerd met de nieuwe meetapparatuur.

Ammerlaan Geothermie stelt de put ter beschikking voor het plaatsen van meetapparatuur, geeft toegang tot de locatie en onderhoudt de put. Verder levert Ammerlaan productiedata en andere data van de nabijgelegen doubletten.

DHARA project
TNO, KNMI en Ammerlaan Geothermie vormen samen het consortium.

Laat je verder inspireren

17 resultaten, getoond 1 t/m 5

Nederlandse tarief voor stadsverwarming: meer dan elders

Informatietype:
Insight
29 maart 2024
De focus op energieprijzen, vooral bij warmtenetten, is gegroeid. TNO's recente berekeningen laten zien dat het prijsverschil in de afgelopen jaren is toegenomen.

Open toegang tot onderzoekslabs en gegevens Nederlandse ondergrond

Informatietype:
Nieuws
11 december 2023

GEMINI: slim managementsysteem voor aardwarmte-installaties

Informatietype:
Insight
30 november 2023

TNO-studies over potentieel geothermie vinden weg naar kunstgalerie in Turijn

Informatietype:
Insight
21 september 2023

Ondersteuning gemeenten om warmtetransitie te realiseren

Informatietype:
Insight
13 september 2023