Innovation Centre Buildings

In de bouw ontstaan volop innovatieve ideeën. TNO helpt bedrijven (bouwbedrijven, toeleveranciers, architecten) die concreet te maken door kennisdeling en advisering. We zetten ons daarbij tegelijkertijd in om de gebouwde omgeving  duurzamer te maken door de realisatie van comfortabele, gezonde en energieneutrale gebouwen zowel voor nieuwbouw en bestaande bouw.

Hierbij richten we ons vooral op energie- en materiaalgebruik, waardoor de kosten van de levenscyclus van bestaande gebouwen omlaag gaan. Dit doen we met innovatieve producten en duurzaam gebruik van materialen. Onze voorspellingsmodellen optimaliseren het onderhoud van bestaande en verbeteren de prestaties van nieuwe gebouwen.

 • Veilig en schadevrij wonen in Groningen in vijf jaar door het ontwikkelen en valideren van modellen en ontwerpregels voor het weerstaan van aardbevingen.
 • Zorggebouwen (brand)veilig en betrouwbaar: modellen van TNO verhogen de kwaliteit van het onderhoud tegen lagere kosten. TNO biedt rekenprogramma’s, modelontwikkeling en advies over kwaliteit en onderhoud van gebouwen gericht op zorgbouw en woningcorporaties, cultureel erfgoed en Bouw Innovatie Modellering (BIM).
 • Productinnovatie met oog op duurzaamheid.
  Duurzame alternatieven voor renovatie door inzet op vernieuwbouw en productinnovatie.
 • Bouwen aan een veilig en efficiënt zorggebouw.
  Keuzes die gemaakt worden bij het ontwerpen en inrichten van een gebouw waarin zorg moet worden geleverd hebben grote en langdurige gevolgen. Gevolgen die zich uiten op het gebied van  veiligheid, financiën, patiënt- en medewerkerstevredenheid en de mogelijkheid tot het leveren van zo efficiënt mogelijke zorg. TNO kan u helpen met deze keuzes. Lees hierover meer op de zorgbouw-pagina.

TNO helpt u bij het ontwikkelen en marktrijp maken van innovatieve producten en materialen binnen een circulaire, duurzame economie. U heeft een idee voor een product- of procesinnovatie in de bouw en wilt dit in de markt zetten? Of bent u benieuwd welke door TNO ontwikkelde technologieën voor uw onderneming interessant zijn? TNO helpt u graag verder: ons team van productontwikkelaars ondersteunt u bij het ontwikkelen en marktrijp maken van innovatieve producten en materialen die hergebruik bevorderen.

Pluk de vruchten van onze kennis

Speciaal voor het mkb heeft TNO een programma waarin we onze specialistische kennis delen met bedrijven in de bouw- en glastuinbouw. Zo heeft u laagdrempelig toegang tot voor u waardevolle kennis. Lees meer hierover op onze mkb-pagina.

Neem contact met ons op en we bespreken hoe onze expertise uw bedrijf verder kan brengen.

Downloads
Nieuws

TNO demonstreert mogelijkheden van Artificial Intelligence en Vision in de tuinbouw

12 december 2018
“Innovatie is nodig als de tuinbouw zijn leidende positie in de wereld wil behouden!”, benadrukte Prof. Jan van den Ende op 4 december tijdens het Future Trends & Innovations Event, the next step in... Lees verder
Nieuws

Bundeling krachten in nieuw bouw en techniek innovatiecentrum (BTIC)

07 juni 2018
Voor het bereiken van de doelstellingen van de Bouwagenda is innovatie een voorwaarde. De grote maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, energietransitie en uitputting van onze grondstoffen... Lees verder
Nieuws

Slimme aanpak nodig voor veilige en duurzame scholen in Groningen

11 april 2018
De regio Groningen heeft grote ambities. Voor 2021 moeten 29 nieuwe scholen gebouwd worden en 41 scholen versterkt en verduurzaamd. Deze opgave is zo groot dat een programmatische aanpak nodig is om die... Lees verder

Expertisegroepen
Contact

Nancy Westerlaken MSc

 • Innovation Centre Building
 • Product and Concept Development
 • Strategic Asset Modelling
 • Building Performance Modelling
E-mail

Product- innovatie samen met TNO?

TNO deelt bouwkennis met u!

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.