Bij calamiteiten is expertkennis noodzakelijk om snel een beeld te krijgen van de situatie. Wanneer de oorzaak in beeld is, kunnen adequaat maatregelen worden getroffen. De kennis die bij calamiteiten wordt opgedaan is ook inzetbaar om soortgelijke incidenten te voorkomen. Verder helpt deze kennis bij het bepalen van normen, regels en richtlijnen voor ingenieursbureaus op het gebied van het ontwerp en de uitvoering van constructies.

Meer weten of samenwerken?

Neem contact op met Adri Vervuurt

Contact opnemen

Schadeonderzoek en forensic engineering

Schade in de gebouwde omgeving kent vele vormen. Als sprake is van schade met grote impact, zoals persoonlijk leed, grote financiële gevolgen of zelfs een (gedeeltelijke) instorting, is een onafhankelijk onderzoek naar de schade zeer belangrijk.

TNO heeft voor onderzoek naar de oorzaak van dergelijke schade forensische ingenieurs beschikbaar. Zij zijn in staat om samen met andere deskundigen van TNO, zoals bijvoorbeeld constructeurs, direct een onafhankelijk onderzoek op te starten als zich een schade voordoet. Zo kan snel een beeld worden verkregen van de situatie en wordt snel inzichtelijk of additionele maatregelen getroffen moeten worden. 

De kennis die bij dergelijke onderzoeken wordt opgedaan is ook inzetbaar om soortgelijke incidenten te voorkomen. Verder helpt deze kennis bij het bepalen van normen, regels en richtlijnen op het gebied van het ontwerp en de uitvoering van constructies.

Oorzaken achterhalen

De forensische ingenieurs van TNO zijn gespecialiseerd in het in detail analyseren van de schade, hetgeen noodzakelijk is voor het achterhalen van de oorzaak. Dat varieert van het analyseren van de kleinste details van een opgetreden schade tot het volledig reconstrueren van de wijze waarop een constructie is ingestort, teneinde het startpunt van de instorting te achterhalen. 

Elk onderzoek vereist echter ook specialistische kennis over de toegepaste materialen en/of de constructie. Doordat TNO beschikt over materiaalkundigen en constructeurs, kan voor elk schadegeval een onderzoeksteam gevormd worden, dat  beschikt over alle benodigde kennis.

Voorbeeldprojecten

TNO is in de afgelopen jaren betrokken geweest bij vele schadegevallen. Dat varieert van onderzoek naar de oorzaak van ongevallen met balkons en balkonhekken, helaas met dodelijke afloop, tot onderzoek naar de oorzaak van de gedeeltelijke instorting van het dak van de Grolsch Veste en de parkeergarage in Eindhoven. 

Contact