Ons werk

Nieuwe eiwitten

Voor het voeden van de groeiende wereldbevolking zijn in de toekomst meer eiwitten nodig. Eiwitten zijn namelijk onmisbaar voor de mens. Van jong tot oud is dit macronutriënt noodzakelijk voor groei en herstel van ons lichaam. TNO zet daarom in op de ontwikkeling van nieuwe eiwitbronnen. Maurits Burgering: “Zo willen we bijdragen aan de productie van voldoende voedzame en kwalitatief hoogwaardige eiwitten, die de wereldbevolking voeden.”

TNO levert vanuit uiteenlopende kennisvelden en programma’s expertise op het onderwerp nieuwe eiwitten. Dat zorgt voor een krachtige kennisbasis. Burgering: “Wat die kennis nog eens versterkt is dat we projecten uitvoeren op uiteenlopende TRL-niveaus (technology readiness level).”

Uiteenlopende kennisvelden

TNO beschikt over kennis van:

  • Het proces van extractie en winning van eiwitten. TNO beheerst de nieuwste processen om waardevolle ingrediënten uit uiteenlopende reststromen te winnen.
  • Functionele voedingsapplicaties. We weten hoe we de verschillende typen eiwitten kunnen verwerken in producten als brood, vleesvervangers, soepen en sauzen. Dit met aandacht voor smaak, structuur en functionaliteit.
  • Positieve gezondheidseffecten. We kennen de positieve effecten van specifieke eiwitten op zaken als verzadiging, bloeddruk en bioactiviteit. Deze kennis zetten we in om de juiste eiwitten te winnen en deze vervolgens goed te verwerken in producten.
  • Allergeniciteit. Onze kennis over eiwitallergie gebruiken we om risico’s op allergische reacties van nieuwe eiwitten in te schatten.
  • Regulatory affairs. Nieuwe eiwitten moeten worden goedgekeurd als ‘novel food’ door de EU. TNO begeleidt bedrijven tijdens dit proces bij het voldoen aan alle wet- en regelgeving.

TNO werkt langs verschillende onderzoekslijnen aan het winnen van eiwitten

  • Flying food. Binnen dit programma werken we aan eiwitvoorziening van de allerarmsten, de zogenaamde BoP (Bottom of the Pyramid). Hierbij helpen we boerengezinnen in Kenia en Oeganda om lokaal met eenvoudige kweeksystemen krekels te houden. We leren ze deze te kweken én op de juiste manier te verwerken in hun lokale voedingsmiddelen.
  • Valorisatie van eiwitten uit reststromen. Door onze kennis van scheiden, drogen en bioraffinage helpen we agro- en foodbedrijven bij het opwaarderen van reststromen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de valorisatie van suikerbietenloof. Van dit afval zijn aanzienlijke biomassastromen voorradig die in potentie de wereld substantieel van eiwitten kunnen voorzien.
  • Algenkweek. Hierbij winnen we met mobiele bioraffinage functionele ingrediënten uit algen. De installaties staan in zeecontainers op verschillende plekken in de wereld.

Zuivering van eiwitten

Om allergeniciteit goed te kunnen bestuderen is het nodig heel precies te weten welk eiwit of peptide een negatieve reactie veroorzaakt. Met verscheidene zuiveringstechnieken isoleert TNO nauwkeurig de veroorzakers van een allergische reactie. Deze eiwitten kunnen vervolgens gebruikt worden voor diagnostiek. Zo zijn mensen bijvoorbeeld vooraf te waarschuwen voor een allergie. Daarnaast kan eiwitzuivering gebruikt worden om interventies te ontwerpen en producten te toetsen op kruisreacties.

Samenwerking

Met verschillende partijen werkt TNO samen om de kennis te versterken. Bijvoorbeeld in het Protein Competence Centre, een strategische samenwerking met kennisinstellingen als UMCG, NIZO food research en de universiteiten van Groningen en Wageningen. Hier wordt alle kennis op het vlak van nieuwe eiwitten in Nederland gebundeld. De samenwerking met TNO Triskelion voedt TNO met expertise op het vlak van specialistische meetapparatuur zoals het TIM-systeem voor bestudering van eiwitdigestie of geavanceerde analytische meetapparatuur om eiwitfragmenten te detecteren.

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.