Ons werk

Opleiding Jeugdarts

Wil jij in staat zijn een adequate bijdrage te leveren aan het bevorderen van de gezondheid van de jeugd in jouw regio? Dan is het belangrijk om te beschikken over de juiste competenties. TNO biedt hiervoor de opleiding Jeugdarts KNMG, 1e fase opleiding arts Maatschappij en Gezondheid.

De opleiding kent 2 startmomenten per jaar met tussentijdse instroommogelijkheid. De opleiding arts Maatschappij en Gezondheid (M&G) bestaat uit twee fasen. De cursorische delen van de profielopleidingen van de eerste fase duren twee jaar en zijn beroepsgericht. Deze fase wordt afgesloten met een registratie door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) in het desbetreffende profiel. De tweede fase duurt eveneens twee jaar en is gericht op beleid, management en wetenschappelijk onderzoek. Na succesvol afsluiten van deze fase volgt een registratie als arts M&G in het BIG-register. Lees meer over de opleiding/startmomenten, het curriculum, de opleidingsduur en de subsidiemogelijkheden in de brochure.

Start- en instroommogelijkheden

Instroom januari 2018 (Leiden)
Start april 2018 (regio Eindhoven)
Instroom september 2018 (regio Eindhoven)
Start september 2018 (Leiden)

Kosten eerste fase

In 2018 bedragen de kosten voor de volledige eerste fase EUR 29.500,-. Dit is inclusief het profielonderwijs, de sociaal geneeskundige basismodulen en inhalen van gemist onderwijs. Exclusief zijn kosten voor de leermiddelen, de inschrijving in het opleidingsregister van de RGS en keuzeonderwijs. Afhankelijk van het gevolgde onderwijs bedragen deze laatst genoemde kosten, ongeveer € 3.000,- excl. extra begeleidingsuren (opleiding op maat). Meer informatie over de opleiding 2018 kunt u nalezen in de folder die u hieronder aantreft in de rubriek downloads.

Aanmelden en informatie Opleiding Jeugdarts

n.b. Sla voor gebruik de pdf eerst lokaal op met een unieke naam door op de link met de rechtermuisknop te klikken. Open Acrobat Reader en ga vervolgens naar de locatie waar het bestand is opgeslagen om de template in te vullen en te verzenden.

MIDDAG voor docenten

Het team Onderwijs en Professie van TNO organiseert op 19 april 2018, van 13.30u tot 16.30u (in Leiden) een middag voor alle bij TNO betrokken docenten.

Tijdens deze middag brengen en halen docenten ideeën voor toepassingen in hun onderwijs, bijvoorbeeld over de inzet van werkvormen, het onderling afstemmen van onderwijs en technologische toepassingen.  De bijeenkomst biedt tevens inzicht in:

  • actuele ontwikkelingen binnen de TNO opleiding, zoals nieuwe onderdelen, (technologische) vernieuwingen, uitkomsten uit evaluatie en wat de opleiding daarmee doet.
  • ontwikkelingen in de context van de opleiding waaronder de invoering van het Landelijk Werkgeverschap (LWS) in 2019 en de plannen voor landelijke invoering van een 4-jarige Arts M&G opleiding.

Deelname is gratis. Docenten kunnen zich aanmelden door een mail te sturen aan onderwijs@tno.nl met als onderwerp docentenmiddag 19 april 2018.

Terugkomdagen

Terugkomdagen voor opleiders en artsen met gedelegeerde taken vinden plaats op:

15 maart 2018

Perfectionisme van aios, wat is uw rol? Lees meer

8 november 2018

Twee thema's:
- Alternatieve vormen van communicatie
- Gevolgen van LWS voor de organisatie van uw werk als opleider
Lees meer

Voor praktische informatie (aanmelden en kosten) lees hier.

 

Terugkomdag 15 maart 2018

Perfectionisme van aios, wat is uw rol?
‘De lat nog iets hoger leggen, alles nog een keer goed nakijken, de puntjes op de i zetten…’. Een zekere mate van perfectionisme draagt bij aan kwalitatief goede prestaties. Echter: te veel perfectionisme kan de professionele ontwikkeling van aios behoorlijk in de weg staan. Centrale vragen tijdens de terugkomdag zijn: Wat is perfectionisme? Op welke manier heeft u als opleider daar mee te maken? Op welke signalen moet u letten? Hoe kunt u tijdig bijsturen en aios begeleiden bij een ‘te veel’ aan perfectionisme? Welke rol is daarbij weggelegd voor de aios, de opleider en de (instituuts)opleiding?

Vanaf 15.00u staat het onderwerp ‘Actuele ontwikkelingen’ centraal, met onder andere aandacht voor het Landelijk Werkgeverschap (LWS) en de plannen voor landelijke invoering van een 4-jarige Arts M&G opleiding.

Docenten
Dhr. J. (Joost) Dijker en (Yvonne) Lawalata verzorgen de terugkomdag over perfectionisme. Beiden zijn docent, trainer en acteur. Bij TNO geven Joost en Yvonne onder andere onderwijs en training op het terrein van ‘conflicthantering’. Docenten vanuit TNO (middag) zijn Karien Wielaart-Oomen (instituutsopleider) en Ingeborg Tönis (onderwijskundige).

Terugkomdag 8 november 2018

Alternatieve vormen van communicatie (ochtend)
Wil u uw vaardigheden op het terrein van communiceren met uw aios verder uitbreiden? En eens een heel andere communicatievorm toepassen dan u gewend bent? Bijvoorbeeld door praten te combineren met foto’s, afbeeldingen en/of door samen iets te maken? Op 8 november maakt u kennis met diverse slimme en verfrissende communicatievormen en een aantal daarvan probeert u ook uit. Aan het eind van de ochtend heeft u een beeld van hoe u als opleider verder aan de slag kunt gaan met verkregen inzichten.

Wat zijn de gevolgen van LWS voor de organisatie van mijn werk als opleider? (middag)
Vanaf 1 januari 2019 worden aios vanuit een landelijke werkgever geplaatst bij JGZ organisaties. Gedurende hun opleiding werken en leren aios bij verschillende JGZ-organisaties en lopen zij diverse externe stages. De begeleidingstijd voor opleiders (in te zetten voor de begeleiding van aios) verandert van 2 uur per week naar 1 dag per week. Deze veranderingen roepen vragen op bij opleiders, zoals: Hoe begeleid ik mijn aios als zij 3 maanden extern is? Welke activiteiten vallen in die 8 uur per week? Kan ik de begeleiding naar eigen inzicht invullen? En hoe doe ik dat zo efficiënt mogelijk? Deze en andere vragen over het organiseren en plannen van begeleidingstaken staan centraal in het middagdeel van het programma. De instituutsopleiders geven informatie over de actuele stand van zaken. Met elkaar bedenken en bespreken we verschillende organisatie- en planningsvarianten.

Docenten
Mw. (Maaike) Sauerborn is docent/trainer van de ochtendsessie over alternatieve communicatievormen. Maaike is mede-eigenaar van Youfacilitate. Het middagprogramma wordt verzorgd door een van de instituutsopleiders en een onderwijskundige van TNO.

Praktische informatie terugkomdagen

De terugkomdagen duren van 9.30u – 16.40u (inloop vanaf 9.15u) en vinden plaats bij TNO op de Schipholweg 77-89 in Leiden.
De kosten bedragen € 385,00 (incl. lunch).
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar onderwijs@tno.nl onder vermelding van ‘aanmelding terugkomdag datum, jaar (bijvoorbeeld aanmelding terugkomdag 15 maart 2018). Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging.
Het maximaal aantal deelnemers is 24. Bij overschrijding van dit aantal wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Ons werk

Terugkomdagen opleiders en artsen met gedelegeerde taken

Lees verder

Locatie Leiden - Schipholweg

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

Secretariaat Onderwijs

Contact
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.