Ons werk

Elektrificering van de chemische industrie

De toenemende productie van zonne- en windenergie zorgt ervoor dat er in Noordwest-Europa een almaar toenemend aanbod van duurzame elektriciteit komt. Dit is een grote kans voor de chemische industrie, die enerzijds energiekosten zou kunnen verlagen en anderzijds nieuwe hoogwaardige producten kan maken. 

TNO en ECN hebben daarom samen met industriële en academische partners een ambitieus open innovatie onderzoeksprogramma 'VoltaChem' opgezet dat zich toespitst op de benutting van duurzame elektriciteit in de chemische industrie.

Het programma initieert en faciliteert de ontwikkeling van technologie en business modellen, samen met partners die innovatie dichter bij commerciële implementatie kunnen brengen. Het programma richt zich zowel op het indirecte als het directe gebruik van elektriciteit binnen de chemische industrie waarbij het onderwerp op systemische wijze wordt benaderd.

De activiteiten vinden plaats langs vier programmalijnen:

 • Power-2-heat: het gebruik van elektriciteit om warmte te genereren of op te waarderen.
 • Power-2-hydrogen: het gebruik van elektriciteit voor directe chemische transformaties via waterstof.
 • Power-2-chemicals: het gebruik van elektriciteit voor directe chemische transformaties via directe elektroconversie.
 • Integration: het opzetten van een community met relevante stakeholders om samen een roadmap en een systeembenadering voor de optimale integratie van de elektriciteitsmarkt en chemische industrie te ontwikkelen.

Het programma heeft de volgende doelen:

 • Ontwikkelen van business-cases rond elektrificatie op korte en lange termijn.
 • Het gezamenlijk uitvoeren van R&D om de uitdagingen te adresseren.
 • Het geschikt maken van technologieën voor de industriële praktijk door middel van pilot/demo activiteiten.
 • Het stimuleren van meer omvangrijke activiteiten rond gedeelde innovatie met een actieve betrokkenheid vanuit de academische wereld en de industrie.

Mogelijkheden tot participatie

Er zijn vier manier waarop u kunt participeren in dit programma:

1. Deelname aan de community: exclusieve discussiegroep, roadmap updates, high-level
     resultaten.
2. Shared R&D project: precompetitieve R&D binnen het gezamenlijke programma met een
     duur van 2 tot 3 jaar. Deelnemers krijgen niet-exclusieve rechten tot de resultaten en krijgen
     de gelegenheid om tijdens de looptijd invloed uit te oefenen op de inhoud van het project.
3. Gesponsord project: precompetitieve lineaire ontwikkeling; projecten van kleine omvang
     met een vooraf bepaalde reikwijdte/looptijd/budget. Deelnemers krijgen niet-exclusieve
     rechten tot de resultaten en bepalen de reikwijdte vooraf.
4. Project in opdracht: exclusief bi-lateraal project met vooraf vastgelegde
     reikwijdte/looptijd/budget.

Aanvullende informatie

Wilt u meer weten over dit Shared Innovation Program en hoe uw organisatie kan bijdragen en daar de vruchten van kan plukken? Neem dan contact met ons op. We zijn graag bereid om samen uw behoeften en interesses te bespreken en te ontdekken hoe we samen kunnen werken!

Vul het formulier in en download daarna de workshop presentaties

Presentaties van onze workshop op 28 mei 2015 (ZIP, 5 Mb)

Naar het formulier
Nieuws

ECN en TNO starten programma over elektrificering van de chemische industrie

19 december 2014
De toename van duurzame energie uit zon en wind leidt tot een steeds groter fluctuerend aanbod aan elektriciteit in Noordwest-Europa. Dit is een grote kans voor de chemische industrie, die enerzijds energiekosten... Lees verder
Nieuws

Zo elektrificeren we de chemische industrie

25 maart 2015
Hoe maak je direct en indirect gebruik van duurzame elektriciteit in de chemie? Het programma voor elektrificering van de chemische industrie pakt deze en andere vragen op. Parallel startte TNO funderend... Lees verder
Nieuws

Ondertekening ‘groene’ waterstofconvenant Zuid-Holland

12 december 2017
TNO werkt aan het energiesysteem van de toekomst. Dit doen we altijd samen met partners. Het Convenant groene waterstofeconomie Zuid-Holland: proeftuin Energy Island Goeree-Overflakkee (H2G-O) is een... Lees verder
Nieuws

10 miljoen voor ontwikkeling duurzame grondstoffen chemische industrie

01 december 2017
Biorizon-partners TNO, ECN, VITO en de Provincie Noord-Brabant gaan  gezamenlijk 10 miljoen euro investeren in de ontwikkeling van bio-aromaten. Zij deden die aankondiging tijdens het Biorizon jaarevent... Lees verder
Nieuws

Havenbedrijf Rotterdam ziet kansen voor Power to Hydrogen

20 oktober 2017
Extra windmolens op de Noordzee zorgen in 2030 voor circa 70 gigawatt aan geïnstalleerd windvermogen, waarvan zo’n 12 gigawatt beschikbaar zal komen voor Nederland. Op het totale Nederlandse verbruik... Lees verder
29juni

Nederlandse conferentie Elektrochemische Conversie & Materialen (ECCM)

Den Haag | NH Hotel
Op basis van het regeerakkoord wil het kabinet vaart maken met de energietransitie en het oppakken van de uitdagingen die daarmee gemoeid zijn. Afgelopen najaar nam het ministerie van Economische Zaken... Lees verder
Contact

Ir. Martijn de Graaff

 • chemie
 • formulering
 • scheiding
 • proces
 • modulair
E-mail

Wil je de laatste ontwikkelingen volgen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.