De impact van zonne-energie op de omgeving

Thema:
Duurzame zonne-energie op land en water

Over 10 jaar wekt ons land naar verwachting 5 keer zoveel zonne-energie op dan in 2020. En in 2050 zelfs bijna 20 keer zoveel. Daarvoor is een forse uitrol van zonneparken op land en water nodig. Wij onderzoeken hoe dit mogelijk is zonder landschap, waterkwaliteit en ecologie aan te tasten.

Zonnepark op land

Nederland is een klein, dichtbevolkt land waar we goed met de beschikbare ruimte moeten omgaan. Daarom werken we aan technologische oplossingen om zonnepanelen op land zo te plaatsen dat ze nauwelijks opvallen en weinig ruimte innemen. Zonnemodules zijn mede dankzij onze innovaties in steeds meer vormen, formaten en kleuren verkrijgbaar. Hierdoor zijn ze goed in te passen in het landschap. Zo is het in veel gevallen mogelijk op landbouwgrond bestaande agrarische functies te combineren met het opwekken van zonne-energie. Een goed voorbeeld van meervoudig landgebruik is verticaal geplaatste panelen waar akkerbouwproducten tussen groeien.

Voorbeeld van landbouwgrond met zonnepanelen
Voorbeeld van landbouwgrond met zonnepanelen

Ecopositieve zonneparken

We werken aan zonneparken die recht doen aan de cultuurhistorische waarde van het landschap en zijn te combineren met onderhoud, herindeling of aanleg van ecologisch waardevolle gebieden. Zonne-energie hoeft niet ten koste te gaan van de natuur maar kan juist een bijdrage aan de biodiversiteit leveren. We werken samen met partners om de relatie tussen ontwerpparameters van zonneparken en de effecten op microklimaat, bodem en flora en fauna te begrijpen en te modelleren. Zonneparken met een bewezen positief effect op biodiversiteit of bodemkwaliteit noemen we ecopositieve zonneparken.

Naast onderzoek naar de ecologische aspecten speelt ook circulariteit een rol. We ontwerpen parken en gebruiken materialen die grotendeels of geheel zijn te recyclen. Daarbij kijken we ook altijd naar het maximaliseren van de opbrengst en het bouwen van een goede businesscase.

Besparingen op onderhoud zonneparken

Zonneparken op land moeten minstens 25 jaar meegaan en hebben al die tijd regelmatig onderhoud nodig. Door degradatie en uitval tijdens de hele levensduur precies te voorspellen kunnen de kosten van onderhoud tot 10 procent omlaag. We werken aan een methode om dit te realiseren.

Binnenwater benutten

In een hoek van het Oostvoornse Meer ligt een fieldlab waar we samen met andere partijen onderzoek doen naar drijvende zonnesystemen voor grotere binnenwateren. Ook hier gaat het om een combinatie van onderzoek naar:

  • technische prestaties en opbrengst
  • systemen die wind en golven kunnen weerstaan
  • invloed op leven op en onder water
  • betrouwbaarheid
  • circulariteit
  • economische haalbaarheid
Proef zonnepark op water
Foto van de installatie van fieldlab Oostvoornse Meer, een proefzonnepark op het water.

De stap naar zee

De opgedane kennis rond drijvende systemen op de grotere binnenwateren draagt ook bij aan een langetermijndoel: zonneparken op zee. Op zee zijn de condities veel zwaarder, maar de opbrengsten in potentie hoog. Ons land loopt met dit onderzoek wereldwijd voorop. Een van de projecten is Solar@Sea. In dit project bouwen bedrijven en kennisinstellingen een proefopstelling van lichtgewicht flexibele drijvende constructies, gebaseerd op dunnefilm-pv. Verder leveren we samen met maritieme onderzoeksinstituut MARIN kennis voor het project ‘Zon op zee’. Het bedrijf Oceans of Energy heeft op de Noordzee een eerste proef gedaan met een ponton met 56 zonnepanelen.

Het is aantrekkelijk drijvende zonnesystemen op zee aan te leggen tussen de turbines van de grote windparken en te streven naar samenwerkingsvoordeel in de energie-infrastructuur. Het onderzoek richt zich op:

  • het maximaliseren van de opbrengst
  • robuustheid van de systemen
  • levensduur
  • het kunnen recyclen van de gebruikte materialen

Dit is de toekomst van zonne-energie

Lees de whitepaper 'Zonne-energie op weg naar impact'

Laat je verder inspireren

19 resultaten, getoond 1 t/m 5

SWITCH adresseert de energievraagstukken van de toekomst

Informatietype:
Insight
13 mei 2024
Het aanbod van opgewekte energie uit zon en wind groeit hard en ook de vraag neemt snel toe door elektrisch rijden, warmtepompen en het elektrificeren van de industrie.

SWITCH-fieldlab van TNO en Wageningen University & Research/ACRRES geopend

Informatietype:
Nieuws
28 maart 2024

Onderzoek zonnesystemen in melkveehouderij gestart

Informatietype:
Nieuws
14 november 2023

Zonpositief

Informatietype:
Podcast
21 augustus 2023
4 afleveringen

TNO-blik op 2030: elk oppervlak benutten voor opwekken zonne-energie

Informatietype:
Insight
15 augustus 2023