BLOGGER: EVERT VAN DEN AKKER
Hoe langer een koe gezond en productief blijft des te beter dat is voor de koe, de boer, de zuivelketen én de duurzaamheid. Boeren hebben behoefte aan advies over de verzorging van individuele koeien. Real time sensordata is daarbij onmisbaar. Het project ‘Smart Dairy Farming’ (SDF) laat zien dat sensoren rond de koe die meten hoe het met haar gaat – wat ze eet, of ze ziek is –de efficiëntie en duurzaamheid verhogen. 5G maakt het mogelijk dat deze sensoren makkelijker communiceren met achterliggende systemen. Wellicht appt de koe straks de boer als ze een kalf krijgt.

REAL TIME DATA

SDF is in 2011 van start gegaan op zeven boerderijen in Friesland en Groningen. Doel van SDF is een beter opererende melkveehouderij door gebruik van de nieuwste technologieën. Met adviezen op basis van real time data voor individuele koeien in plaats van historische data voor groepen koeien, krijg je veel meer inzicht in die processen en kun je veel beter onderbouwde beslissingen nemen.

TOEKOMST

Over 10 jaar zullen alle deelprocessen, zoals opfok jongvee, inseminatie van vruchtbare koeien, transitie en inname van voer, op niveau van de individueel koe worden gevolgd met behulp van sensoren. Daarmee krijgt de melkveehouder integraal advies over hoe hij deze deelprocessen kan optimaliseren. Hiervoor zullen op een melkveebedrijf naar verwachting honderden verschillende sensoren zijn geïnstalleerd, die deze deelprocessen volgen en via applicaties de melkveehouder adviseren. Voor het transport van de data en de locatiebepaling zal 5G een essentiële randvoorwaarde zijn.

AFSTEMMING VOEDSEL

Het wordt mogelijk om met behulp van sensoren de totale productie en verbruik van bijvoorbeeld stikstof en andere mineralen/fosfaten te volgen en meten. Ze zijn essentieel voor een goede gezondheid van koeien, maar kunnen ook als afvalstoffen in het milieu komen. Via de input van sensoren kan de milieubelasting worden gereduceerd en alleen op basis van werkelijke behoefte van koeien worden gevoerd.  

SAMENWERKING IN DE KETEN

Binnen SDF werken partners in de zuivelketen aan het gezamenlijk creëren van waarde op basis van gedeelde informatie. TNO levert onder meer expertise op het gebied van IT, businessmodellen en organisatieveranderingen en heeft voor de verbinding met kennisinstituten als Wageningen University & Research en de Dairy Campus in Leeuwarden en een aantal marktpartijen gezorgd.

DATAHUB

Er is door de samenwerkende partijen al het nodige bereikt, vooral op het gebied van sensortoepassingen, ‘internet of things’ en big data-analyse. Een belangrijke stap was het oprichten van een coöperatieve datahub (JoinData), om op een veilige manier data te delen. Net als in andere sectoren ligt dat gevoelig qua concurrentiepositie, privacy en eigenaarschap. Maar wil je als sector innoveren, dan moet je wel gegevens met elkaar delen.

MEERWAARDE 5G

5G zal het gebruik van sensoren en het ‘internet of cows’ verder vergemakkelijken en uitbreiden. Zo maakt 5G positiebepaling mogelijk. Daarmee kan bijvoorbeeld voor weidegang van koeien, waarbij boeren een bonus op de melkprijs krijgen, nauwkeuriger bijgehouden worden of en hoe lang een koe in de weide is. Daarnaast worden de vele sensoren die zich op een boerenbedrijf bevinden nu nog bedraad aangebracht, dat kan naar draadloos met 5G.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Evert van den Akker

mail
Contact

Ing. Evert van den Akker MBA

  • Service development
  • business case new service
  • ICT innovation