Digitalisering in de bouw

Thema:
Energie in de gebouwde omgeving
Infrastructuur

Bestaande digitale ontwikkelingen versnellen. En nieuwe digitale ontwikkelingen opstarten. Dat zijn onder andere onze ambities met Bouw, Infrastructuur & Maritiem. Zo ontwikkelen we slimme softwareconcepten, tools, methodieken en richtlijnen. Ook zorgen we voor kennisoverdracht aan bedrijven en overheden. En we doen kritische evaluaties, verbinden partijen en leveren strategisch advies.

Digitalisering nodig voor maatschappelijke ambities

De ontwikkeling van nieuwe technologieën komt op het juiste moment. We staan voor de enorme maatschappelijke opgave om 75 duizend woningen per jaar te bouwen en in hetzelfde tijdsbestek 30 tot 50 duizend woningen te verduurzamen. Verder zijn er de energieopgave en de materiaaltransitie. Beide maatschappelijke ambities die vragen om een andere, efficiëntere, innovatievere manier van samenwerken. Of denk aan het onderhouden van de naoorlogse infrastructurele kunstwerken in Nederland. Digitalisering maakt het mogelijk om deze en andere ambities te realiseren.

Digitale ontwikkelingen in de bouw

In de digitale transformatie focussen we ons enerzijds op innovatieve digitaliseringstechnologieën. Anderzijds ontwikkelen we technologieën waarmee we onze kennispositie op civieltechnisch, bouwkundig en bouwfysisch gebied versterken. Voorbeelden zijn ‘linked data’, ‘digital en predictive twins’ en kunstmatige intelligentie.

Linked data

Een technologie die we gebruiken is linked data. Dit is een innovatief concept om verschillende databestanden en informatiestructuren te koppelen. Deze technologie speelt met name een rol bij ‘Asset Lifecycle Information Management’ (ALIM), waar standaarden dezelfde taal moeten spreken. Hiervoor ontwikkelen we onder andere ‘Object Type Libraries’ (OTL’s) voor diverse publieke en private opdrachtgevers of eigenaars van bouwwerken en infrastructuur.

Digital en predictive twins

Een andere technologie die we in veel domeinen inzetten is de digital twin. Dit is een digitale replica van een asset of een set van assets die door simulatie gedetailleerd inzicht geeft in prestaties en processen. Doordat we tegenwoordig over veel data beschikken van die assets kunnen we hier zelfs voorspellende modellen van maken. Dit noemen we predictive twins.

Predictive Twins toegepast bij de renovatieopgave infrastructuur

Kunstmatige intelligentie

Ook zetten we in de volle breedte sterk in op kunstmatige intelligentie. Zo onderzoeken we de toegevoegde waarde in de bouw, infra en maritiem & offshore. Denk aan de ontwikkeling van autonoom varende (onderzee)schepen, gebaseerd op de technologie die we toepassen in de auto-industrie. En het toepassen van ‘machine learning’ om modellen voor levensvoorspellingen van kunstwerken te maken.

Ander toepassingsgebieden van kunstmatige intelligentie zijn het geautomatiseerd toetsen van een bouwinformatiemodel tijdens het ontwerp en de engineering. En het toetsen van een opgeleverd gebouw aan de bouw- en regelgeving.

Hoe we jou kunnen helpen

Een aantal vraagstukken waarmee we je kunnen helpen:

  • Je wilt als ketenpartner in de sector duurzaam ondernemen én bijdragen aan de energietransitie én je wilt sneller bouwen. Welke informatievoorziening heb je dan nodig?
  • Je wilt jouw productie in de glastuinbouw optimaliseren. Hoe ziet het ontwerp van je hightech greenhouse er dan uit?
  • Je bent verantwoordelijk voor de constructieve veiligheid van een kunstwerk of een offshore-constructie. Hoe ga je dat meten?
  • Je wilt je assets voor een lange periode goed kunnen beheren, monitoren en onderhouden. Hoe geef je het informatiemodel vorm? Welke digitaliseringsstandaarden bestaan er eigenlijk en hoe kun je deze het beste toepassen?

Hulp of advies nodig? Laat het ons weten.

Meer weten over predictive twins?

Lees ons position paper 'Naar netwerken van predictive twins van de gebouwde omgeving'.

Laat je inspireren

5 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO: Milieuprestatie warmtepompen vrijwel altijd beter dan cv-ketel

Informatietype:
Nieuws
1 mei 2023

TNO deed op verzoek van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een verkennende studie op basis van nu beschikbare data naar zowel de milieu-impact van het materiaalgebruik als de milieu-impact van het energieverbruik van (hybride) warmtepompen.

Installateurs slaan handen ineen om Nederland versneld aan de warmtepomp te helpen

Informatietype:
Nieuws
22 december 2022

Het consortium Team Duurzaam Installeren 500 (TDI500) wil binnen drie jaar het aantal geïnstalleerde (hybride) warmtepompen met 500 extra warmtepompen per dag verhogen. Hiervoor moet de installatiesector op een andere manier te werk gaan. Zij hebben daarvoor vanuit de regeling Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) van RVO een subsidie van 5 miljoen euro gekregen.

TNO spin-off Cellcius wint prijs klimaatcoalitie Bill Gates

Informatietype:
Nieuws
4 oktober 2022

Cellcius, een spin-off van TNO die werkt aan de doortonwikkeling van warmtebatterijtechnologie voor energieopslag, wint Explorer Grant van Breakthrough Energy.

Energiebesparende tips voor koele woning in de zomer

Informatietype:
Nieuws
19 juli 2022

Actieve koeling in woningen, met bijvoorbeeld een airco, is vaak niet nodig. Lees welke effectieve manieren je zelf kan doen om je huis koeler te houden.

Nieuw energiezuinig ventilatiesysteem voor klaslokalen

Informatietype:
Nieuws
18 november 2021
Op het Jordan Montessori Lyceum werden in een proef 5 lokalen aangesloten op het nieuw ontwikkelde ventilatiesysteem. Er was een forse daling van fijnstof.