Nationale veiligheid: Nieuwe kennis, nieuwe toepassingen

Binnen de nationale crisisbeheersing volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op, vooral als gevolg van nieuwe informatietechnologie. Bij de unit Defensie en Veiligheid  ontwikkelen we voortdurend nieuwe kennis, gericht op veiligheids- en technologietrends, en werken we aan nieuwe toepassingen die de nationale veiligheid vergroten. Samen met onze samenwerkingspartners moeten we krachten bundelen om de snelle groei van informatie en technologie in goede banen te leiden. Regie is hierbij onmisbaar.

Lees onze whitepaper 'Zonder regie is Nationale Veiligheid kwetsbaar'

download

DIGITALISERING

In hoofdlijnen gaat het om oplossingen voor vraagstukken zoals maatschappelijke ontwrichting, terrorisme, criminaliteit in brede zin, digitale dreiging en cybercrime. Maar ook is er aandacht voor dominante ontwikkelingen die van invloed zijn op ons werkveld zoals digitalisering, real time intelligence en big data, menselijk functioneren en ketengerichte aanpak.

GEZAMENLIJKE ONTWIKKELING

We richten ons zowel op meerjarige ontwikkelingen als wat overheden, bedrijven en organisaties op korte termijn nodig hebben. Ook maken we technologieën, methoden of instrumenten breder toepasbaar binnen het bedrijfsleven, overheid en andere veiligheidsorganisaties zoals Defensie en de politie. TNO functioneert hierin onafhankelijk en in nauwe samenwerking met wetenschapsinstituten en bedrijven, die hun positie kunnen versterken door te kiezen voor een gezamenlijke ontwikkeling.

VERDACHT GEDRAG HERKENNEN

TNO heeft een reputatie tot ver over de nationale grenzen met toepassingen als radar, sensoren, via camera’s verdacht gedrag herkennen, monitoringsinstrumenten voor het opsporen en bestrijden van criminele activiteiten op het dark web, het testen van bewapening en uitrusting, digitale transities zoals de overgang van telefonie naar andere vormen van melden van veiligheidsincidenten en het valideren van interventiemethodieken voor de aanpak van ondermijning en terrorisme.

De impact van de open samenleving op beveiliging
Nieuws

SECO-Institute gaat Dark Web cursus TNO onder licentie aanbieden

14 juni 2019
SECO-Institute en TNO hebben deze week een overeenkomst getekend, waarmee unieke kennis van TNO over het Dark Web beschikbaar komt voor een breder publiek. SECO-Institute zal zijn expertise op het gebied... Lees verder
Nieuws

Op weg naar het Nieuwe Melden

28 mei 2019
Bij levensbedreigende en heterdaadsituaties bel je 112. Je krijgt dan direct de meldkamer aan de lijn. Die stuurt een ambulance, de brandweer en/of de politie en regelt het verder. Het is dé lifeline voor... Lees verder
Nieuws

TNO en politie werken samen aan nieuwe technologieën voor het politiewerk

08 november 2018
TNO en politie slaan de handen in één om gezamenlijk de maatschappelijke uitdagingen rond veiligheid aan te gaan. Op 8 november jl. bezocht Paul de Krom (Voorzitter RvB TNO) Erik Akerboom (Korpschef politie).... Lees verder
Nieuws

Ondermijningslab: hét nieuwe instrument bij aanpak Ondermijning

07 november 2018
De Taskforce Ondermijning Brabant Zeeland heeft samen met  TNO en met steun van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een Ondermijningslab opgezet. Hiermee wordt de wetenschap met innovatieve oplossingen... Lees verder

Contact

Krishna Taneja MSc Ma

  • nationale veiligheid
  • comprehensive approach
  • crisisbeheersing
  • rampenbestrijding
  • vitale infrastructuur
E-mail

70 jaar Defensie Onderzoek

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.