Nationale veiligheid: Nieuwe kennis, nieuwe toepassingen

Binnen de nationale crisisbeheersing volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op, vooral als gevolg van nieuwe informatietechnologie. Bij de unit Defensie en Veiligheid  ontwikkelen we voortdurend nieuwe kennis, gericht op veiligheids- en technologietrends, en werken we aan nieuwe toepassingen die de nationale veiligheid vergroten.

DIGITALISERING

In hoofdlijnen gaat het om oplossingen voor vraagstukken zoals maatschappelijke ontwrichting, terrorisme, criminaliteit in brede zin, digitale dreiging en cybercrime. Maar ook is er aandacht voor dominante ontwikkelingen die van invloed zijn op ons werkveld zoals digitalisering, real time intelligence en big data, menselijk functioneren en ketengerichte aanpak.

GEZAMENLIJKE ONTWIKKELING

We richten ons zowel op meerjarige ontwikkelingen als wat overheden, bedrijven en organisaties op korte termijn nodig hebben. Ook maken we technologieën, methoden of instrumenten breder toepasbaar binnen het bedrijfsleven, overheid en andere veiligheidsorganisaties zoals Defensie en de politie. TNO functioneert hierin onafhankelijk en in nauwe samenwerking met wetenschapsinstituten en bedrijven, die hun positie kunnen versterken door te kiezen voor een gezamenlijke ontwikkeling.

VERDACHT GEDRAG HERKENNEN

TNO heeft een reputatie tot ver over de nationale grenzen met toepassingen als radar, sensoren, via camera’s verdacht gedrag herkennen, monotoringsinstrumenten voor het opsporen en bestrijden van criminele activiteiten op het dark web, het testen van bewapening en uitrusting, digitale transities zoals de overgang van telefonie naar andere vormen van melden van veiligheidsincidenten en het valideren van interventiemethodieken voor de aanpak van ondermijning en terrorisme.

Nieuws

Toekomstvisie op alerteringen

16 april 2018
Vandaag ontving burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van de Denktank Alertering, de toekomstvisie van TNO op alerteringen. Krishna Taneja, directeur Nationale Veiligheid bij TNO overhandigde hem de publicatie... Lees verder
Nieuws

TNO en de Stichting DITSS trappen samenwerking af

14 maart 2018
Op Brainport Development in Eindhoven geven Krishna Taneja, Directeur Nationale Veiligheid bij TNO en Leon Verver, Directeur DITSS, de aftrap voor een samenwerking tussen TNO en de Stichting DITSS. Lees verder
Nieuws

Buurtlab Groningen: samenwerken aan een fijne en veilige buurt

05 juli 2017
Buurtlab Groningen, een nieuwe proef van TNO, politie en de gemeente, is open voor deelname. Buurtlap richt zich op samenwerking met Groningse studenten en Stadjers om een fijne en veilige buurt te creëren.... Lees verder

Krishna Taneja MSc Ma

Contact

Krishna Taneja MSc Ma

  • nationale veiligheid
  • comprehensive approach
  • crisisbeheersing
  • rampenbestrijding
  • vitale infrastructuur
E-mail

70 jaar Defensie Onderzoek

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.