Een duurzame toekomst is de enige toekomst

De ambitie van ECN part of TNO is om samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie te versnellen zodat Nederland in 2050 een energiehuishouding zonder CO₂-emissies heeft. De energietransitie biedt het Nederlands bedrijfsleven ook de kans om voorop te lopen en hun innovatieve producten te exporteren en zo wereldwijd bij te dragen aan de energietransitie.

Wilt u meer weten over ECN part of TNO of met ons samenwerken?

Lees hieronder verder of neem contact met ons op.

Contact

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen is het nodig de energietransitie te versnellen. De uitdaging is om de CO₂-emissies te laten dalen door duurzame energie versneld in te faseren en fossiele energie soepel uit te faseren, terwijl de energievoorziening veilig, beschikbaar en betaalbaar blijft. Tevens is energiebesparing een belangrijk middel. De energietransitie vereist grote technische en maatschappelijke omwentelingen in alle sectoren van de economie, bij overheden en bij burgers.

Voor de transitie naar een energiehuishouding zonder CO₂-emissies zijn technische, sociale en beleidsinnovaties nodig. ECN part of TNO heeft een tweeledige missie: de energietransitie versnellen én de concurrentiepositie van Nederland versterken. ECN part of TNO verricht onafhankelijk en internationaal toonaangevend onderzoek en we staan voor een agenderende, initiërende en ondersteunende rol voor overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Onze 8 innovatieprogramma’s

De ambities van ECN part of TNO zijn geformuleerd in acht samenhangende innovatieprogramma’s die aansluiten bij de energieagenda en het Regeerakkoord. ECN part of TNO streeft met deze programma’s naar:

De innovatieprogramma’s van ECN part of TNO bestrijken alle relevante onderdelen van de energietransitie. Dagelijks werken er 700 toponderzoekers van ECN part of TNO aan het versnellen van de energietransitie.

Meer weten over waterstof voor een duurzame energievoorziening?

Lees meer
Contact

Drs. Ton de Jong

E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.