Sustainable Chemical Industry: innovaties voor de chemische industrie

TNO helpt de chemische industrie te innoveren door bedrijven in staat te stellen kosten te reduceren en nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Bedrijven op die op zoek zijn naar nieuwe producten of productieprocessen schakelen TNO in voor advies, het ontwerpen van pilots en het doen van onderzoek in de laboratoria van TNO of onze partners. Zo draagt TNO doorlopend bij aan succesvolle innovaties in de chemie.

In de chemische industrie willen bedrijven minder afhankelijk worden van één soort grondstof zoals fossiele bouwstenen voor hun producten. De transitie van fossiele naar hernieuwbare grondstoffen schept nieuwe kansen en draagt bij aan de verduurzaming van de chemie. De bulkchemie in Europa heeft te maken met zware concurrentie uit regio’s waar energie en grondstof kosten laag zijn zoals het Midden-Oosten en de Verenigde Staten. Daarnaast zijn de opkomende economieën de belangrijkste groeimarkten voor de producten van de bulk industrie. Als antwoord op deze trends ontwikkelt de chemie in Europa zich meer naar een producent van gespecialiseerde producten die decentraal geproduceerd worden op plekken waar grondstoffen zoals biomassa en duurzame energiebronnen beschikbaar zijn.

Diversificeren en specialiseren

Op basis van deze ontwikkelingen heeft TNO een visie ontwikkeld en die vertaald in drie concrete proposities voor de chemische industrie om innovaties te versnellen. De verwachting is dat bedrijven zich meer met hoogwaardige materialen en gespecialiseerde producten gaan richten op nichemarkten. TNO helpt de chemie daarbij alternatieve grondstoffen toe te passen, efficiënter te produceren en nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Daarbij richt TNO zich  vooral op de aanbieders van hernieuwbare grondstoffen, de  fijnchemie, specialty chemie & polymeren en consumenten chemicaliën. TNO ondersteunt de industrie hierbij niet alleen met nieuwe technologie, maar ook met het ontwerpen van nieuwe waardeketens en businessmodellen.

Drie routes

De eerste route die de chemie nieuwe kansen biedt, is het flexibel gebruik van grondstoffen. TNO ontwikkelt met haar partners alternatieven voor fossiele grondstoffen, die duurzaam zijn, economisch haalbaar, veilig, kosteneffectief en relatief makkelijk op te schalen. Voorbeelden daarvan zijn het maken van bouwstenen uit biomassa of het winnen van grondstoffen uit CO2.

De tweede weg leidt tot slimme en efficiënte productieprocessen. We bedenken en ontwikkelen technologieën, methoden en businessmodellen om bestaande processen duurzaam en economisch verantwoord in te richten voor het flexibel kunnen fabriceren van kleinere hoeveelheden verschillende producten. Hierdoor zijn bedrijven in staat sneller te reageren op vragen uit de markt.

Als derde richt TNO zich op het kwalitatief verbeteren van de functionaliteit van chemische producten. Zo kunnen chemische, maar ook farmaceutische- en personal & home care bedrijven beter inspelen op de trends in de keten zoals de groeiende behoefte van consumenten aan bijzondere, gepersonaliseerde producten. Formuleringen en speciale materialen worden steeds complexer en vragen oplossingen om nieuwe functionaliteit te creëren, waarbij veiligheid van de producten een essentiële rol speelt.

Onze producten en diensten

We adviseren klanten en bieden opties voor te maken keuzes, waarbij we technologie, duurzaamheid, veiligheid en economische haalbaarheid in samenhang bezien.

Onze engineering diensten zijn bedoeld voor bedrijven die behoefte hebben aan nieuwe concepten voor producten of processen. We ontwerpen en bouwen met onze partners proefopstellingen op bench- of pilotschaal. Technologie ontwikkeld door TNO of derden dragen we over aan klanten via contractonderzoek of licenties. Het intellectueel eigendom van de technologie kan daarbij zowel bij TNO als bij de klant berusten.

Via open innovatie programma’s profiteren onze klanten van samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden waardoor de ontwikkelingskosten en risico worden gedeeld.

Nieuws

Tweede fase van Brightlands Materials Center van start

01 februari 2016
Met de opening van de nieuwe kantoor- en labfaciliteit op de Brightlands Chemelot Campus op maandag 1 februari gaat de tweede fase van Brightlands Materials Center van start. Onderdeel daarvan is de verhuizing... Lees verder
Nieuws

Shared Innovation Program VoltaChem gelanceerd

02 oktober 2015
Tijdens de Topsector Chemiedag lanceerden TNO en ECN VoltaChem: een industriegedreven Shared Innovation Program dat de chemische industrie verbindt met de elektriciteitssector en met apparatuurleveranciers.... Lees verder
Nieuws

Dutch DNA Biotech gaat de markt op met schimmeltoolbox

14 september 2015
De productie van enzymen voor industriële toepassingen uit schimmels en bacteriën is een groeimarkt. Dutch DNA Biotech gaat een eigen plek in die markt veroveren door verschillende technologieën te combineren... Lees verder
Nieuws

Elektrochemische oxidatie: steeds meer inzicht

14 september 2015
Welke voordelen biedt de overstap van thermische naar elektrochemische omzetting voor de chemische industrie? Dat onderzoeken de elektrochemie-, materiaal- en engineeringspecialisten van TNO. De eerste... Lees verder
Nieuws

Kansen voor flexibilisering van chemische processen

11 september 2015
Geloof en een sluitend verhaal – beide zijn nodig om flexibilisering van de chemische industrie met innovatieve procestechnologie van de grond te krijgen. Tot die conclusie kwamen de deelnemers aan het... Lees verder
Nieuws

Milieueffectanalyse Raamovereenkomst Verpakkingen naar Tweede Kamer

22 juni 2015
Staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft op 18 juni de milieueffectanalyse van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 aan de Tweede Kamer gestuurd. Lees verder
17maart

VoltaChem Jaar Event 2016

Groningen | Energy Barn, Zernike Science Park
Op 17 maart 2016 organiseert VoltaChem samen met Innovatielink, Energy Valley, FME en de Topsector Chemie van 13.30 uur tot 18:00 haar jaarlijkse event. Ditmaal in de Energy Barn op het Zernike Science... Lees verder

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.