Sustainable Chemical Industry: innovaties voor de chemische industrie

TNO helpt de chemische industrie te innoveren door bedrijven in staat te stellen kosten te reduceren en nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Bedrijven op die op zoek zijn naar nieuwe producten of productieprocessen schakelen TNO in voor advies, het ontwerpen van pilots en het doen van onderzoek in de laboratoria van TNO of onze partners. Zo draagt TNO doorlopend bij aan succesvolle innovaties in de chemie.

In de chemische industrie willen bedrijven minder afhankelijk worden van één soort grondstof zoals fossiele bouwstenen voor hun producten. De transitie van fossiele naar hernieuwbare grondstoffen schept nieuwe kansen en draagt bij aan de verduurzaming van de chemie. De bulkchemie in Europa heeft te maken met zware concurrentie uit regio’s waar energie en grondstof kosten laag zijn zoals het Midden-Oosten en de Verenigde Staten. Daarnaast zijn de opkomende economieën de belangrijkste groeimarkten voor de producten van de bulk industrie. Als antwoord op deze trends ontwikkelt de chemie in Europa zich meer naar een producent van gespecialiseerde producten die decentraal geproduceerd worden op plekken waar grondstoffen zoals biomassa en duurzame energiebronnen beschikbaar zijn.

Diversificeren en specialiseren

Op basis van deze ontwikkelingen heeft TNO een visie ontwikkeld en die vertaald in drie concrete proposities voor de chemische industrie om innovaties te versnellen. De verwachting is dat bedrijven zich meer met hoogwaardige materialen en gespecialiseerde producten gaan richten op nichemarkten. TNO helpt de chemie daarbij alternatieve grondstoffen toe te passen, efficiënter te produceren en nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Daarbij richt TNO zich  vooral op de aanbieders van hernieuwbare grondstoffen, de  fijnchemie, specialty chemie & polymeren en consumenten chemicaliën. TNO ondersteunt de industrie hierbij niet alleen met nieuwe technologie, maar ook met het ontwerpen van nieuwe waardeketens en businessmodellen.

Drie routes

De eerste route die de chemie nieuwe kansen biedt, is het flexibel gebruik van grondstoffen. TNO ontwikkelt met haar partners alternatieven voor fossiele grondstoffen, die duurzaam zijn, economisch haalbaar, veilig, kosteneffectief en relatief makkelijk op te schalen. Voorbeelden daarvan zijn het maken van bouwstenen uit biomassa of het winnen van grondstoffen uit CO2.

De tweede weg leidt tot slimme en efficiënte productieprocessen. We bedenken en ontwikkelen technologieën, methoden en businessmodellen om bestaande processen duurzaam en economisch verantwoord in te richten voor het flexibel kunnen fabriceren van kleinere hoeveelheden verschillende producten. Hierdoor zijn bedrijven in staat sneller te reageren op vragen uit de markt.

Als derde richt TNO zich op het kwalitatief verbeteren van de functionaliteit van chemische producten. Zo kunnen chemische, maar ook farmaceutische- en personal & home care bedrijven beter inspelen op de trends in de keten zoals de groeiende behoefte van consumenten aan bijzondere, gepersonaliseerde producten. Formuleringen en speciale materialen worden steeds complexer en vragen oplossingen om nieuwe functionaliteit te creëren, waarbij veiligheid van de producten een essentiële rol speelt.

Onze producten en diensten

We adviseren klanten en bieden opties voor te maken keuzes, waarbij we technologie, duurzaamheid, veiligheid en economische haalbaarheid in samenhang bezien.

Onze engineering diensten zijn bedoeld voor bedrijven die behoefte hebben aan nieuwe concepten voor producten of processen. We ontwerpen en bouwen met onze partners proefopstellingen op bench- of pilotschaal. Technologie ontwikkeld door TNO of derden dragen we over aan klanten via contractonderzoek of licenties. Het intellectueel eigendom van de technologie kan daarbij zowel bij TNO als bij de klant berusten.

Via open innovatie programma’s profiteren onze klanten van samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden waardoor de ontwikkelingskosten en risico worden gedeeld.

Nieuws

Rijden op CO2

12 juli 2017
Kooldioxide (CO2) is vooral bekend als broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Minder bekend is dat het ook een grondstof kan vormen voor de productie van hernieuwbare brandstoffen en... Lees verder
Nieuws

Oproep voor deelname BIO-HArT test bio-aromaten

11 juli 2017
Heeft uw bedrijf interesse in biobased aromaten? Het BIO-HArT-project is op zoek naar bedrijven die graag monsters willen ontvangen om ze te testen in hun eigen applicaties. Lees verder
Nieuws

Eerste Partner Event Brightlands Materials Center

11 juli 2017
Nieuwe mensen ontmoeten, praten over nieuwe zakelijke kansen, elkaar inspireren en interessante gedachten en ideeën delen. Dat is in een notendop wat het Partner Event van Brightlands Materials Center... Lees verder
Nieuws

Biorizon op TV bij Omroep Brabant

10 juli 2017
Biorizon onderzoekt of biomassa zoals koeien- en varkensmest als grondstof kan dienen voor plastic. Lees verder
Nieuws

Project CO2 voor Energieopslag (EnOp)

08 juni 2017
TNO en Nanohouse werken samen aan technologieën om met direct gebruik van zonlicht, CO2 om te zetten in energiedragers en specialty chemicals. Lees verder
Nieuws

Interreg project Energie Efficiëntie (EnEf)

08 juni 2017
TNO en Nanohouse werken samen aan technologieën en producten die de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving drastisch reduceren. Lees verder
9 - 11oktober

10e European Forum for Industrial Biotechnology & the Bioeconomy (EFIB)

The Square – Brussels Meeting Centre | Brussel, België
Biorizon is aanwezig bij het European Forum for Industrial Biotechnology & the Bioeconomy (EFIB) in Brussel. Lees verder
9november

Jaarevent VoltaChem 2017

Nog te bepalen locatie
Op 9 november 2017 organiseert Shared Innovation Program VoltaChem haar jaarlijkse event op het gebied van elektrificatie van de chemische industrie. Lees verder
30november

Jaarevent Biorizon 2017

Antwerpen, België
Op 30 november 2017 organiseert Shared Research Center Biorizon haar jaarlijkse event. Lees verder
Contact

Ir. Peter Wolfs

  • Chemie
  • Procestechnologie
  • Grondstoffen
  • Chemicaliën
  • Polymeren
E-mail

Wil je de laatste ontwikkelingen volgen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.