Sustainable Chemical Industry: innovaties voor de chemische industrie

TNO helpt de chemische industrie te innoveren door bedrijven in staat te stellen kosten te reduceren en nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Bedrijven op die op zoek zijn naar nieuwe producten of productieprocessen schakelen TNO in voor advies, het ontwerpen van pilots en het doen van onderzoek in de laboratoria van TNO of onze partners. Zo draagt TNO doorlopend bij aan succesvolle innovaties in de chemie.

In de chemische industrie willen bedrijven minder afhankelijk worden van één soort grondstof zoals fossiele bouwstenen voor hun producten. De transitie van fossiele naar hernieuwbare grondstoffen schept nieuwe kansen en draagt bij aan de verduurzaming van de chemie. De bulkchemie in Europa heeft te maken met zware concurrentie uit regio’s waar energie en grondstof kosten laag zijn zoals het Midden-Oosten en de Verenigde Staten. Daarnaast zijn de opkomende economieën de belangrijkste groeimarkten voor de producten van de bulk industrie. Als antwoord op deze trends ontwikkelt de chemie in Europa zich meer naar een producent van gespecialiseerde producten die decentraal geproduceerd worden op plekken waar grondstoffen zoals biomassa en duurzame energiebronnen beschikbaar zijn.

Diversificeren en specialiseren

Op basis van deze ontwikkelingen heeft TNO een visie ontwikkeld en die vertaald in drie concrete proposities voor de chemische industrie om innovaties te versnellen. De verwachting is dat bedrijven zich meer met hoogwaardige materialen en gespecialiseerde producten gaan richten op nichemarkten. TNO helpt de chemie daarbij alternatieve grondstoffen toe te passen, efficiënter te produceren en nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Daarbij richt TNO zich  vooral op de aanbieders van hernieuwbare grondstoffen, de  fijnchemie, specialty chemie & polymeren en consumenten chemicaliën. TNO ondersteunt de industrie hierbij niet alleen met nieuwe technologie, maar ook met het ontwerpen van nieuwe waardeketens en businessmodellen.

Drie routes

De eerste route die de chemie nieuwe kansen biedt, is het flexibel gebruik van grondstoffen. TNO ontwikkelt met haar partners alternatieven voor fossiele grondstoffen, die duurzaam zijn, economisch haalbaar, veilig, kosteneffectief en relatief makkelijk op te schalen. Voorbeelden daarvan zijn het maken van bouwstenen uit biomassa of het winnen van grondstoffen uit CO2.

De tweede weg leidt tot slimme en efficiënte productieprocessen. We bedenken en ontwikkelen technologieën, methoden en businessmodellen om bestaande processen duurzaam en economisch verantwoord in te richten voor het flexibel kunnen fabriceren van kleinere hoeveelheden verschillende producten. Hierdoor zijn bedrijven in staat sneller te reageren op vragen uit de markt.

Als derde richt TNO zich op het kwalitatief verbeteren van de functionaliteit van chemische producten. Zo kunnen chemische, maar ook farmaceutische- en personal & home care bedrijven beter inspelen op de trends in de keten zoals de groeiende behoefte van consumenten aan bijzondere, gepersonaliseerde producten. Formuleringen en speciale materialen worden steeds complexer en vragen oplossingen om nieuwe functionaliteit te creëren, waarbij veiligheid van de producten een essentiële rol speelt.

Onze producten en diensten

We adviseren klanten en bieden opties voor te maken keuzes, waarbij we technologie, duurzaamheid, veiligheid en economische haalbaarheid in samenhang bezien.

Onze engineering diensten zijn bedoeld voor bedrijven die behoefte hebben aan nieuwe concepten voor producten of processen. We ontwerpen en bouwen met onze partners proefopstellingen op bench- of pilotschaal. Technologie ontwikkeld door TNO of derden dragen we over aan klanten via contractonderzoek of licenties. Het intellectueel eigendom van de technologie kan daarbij zowel bij TNO als bij de klant berusten.

Via open innovatie programma’s profiteren onze klanten van samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden waardoor de ontwikkelingskosten en risico worden gedeeld.

Nieuws

TNO Technologie Clusters versnellen innovatie in het mkb

07 juli 2016
Innovatie is van levensbelang voor mkb-bedrijven. De Technologie Clusters van TNO zijn een laagdrempelige manier om nieuwe kennis op te doen die ondernemers vrijwel direct kunnen gebruiken voor nieuwe... Lees verder
Nieuws

Waar komt de biobased topregio?

05 juli 2016
Agrarische bedrijven, chemische industrie, energieleveranciers, afvalbedrijven, overheid, kennisorganisaties: allemaal spelen ze een rol in de transitie naar een biobased economy. Omdat samenwerking bepalend... Lees verder
Nieuws

Whitepaper elektrificatie: kansen en uitdagingen

30 juni 2016
De toename van duurzame energie biedt kansen. Zo leveren zonnepanelen en windmolens steeds meer elektriciteit op. Het elektriciteitsnet is echter niet voorbereid op de fluctuatie van dit aanbod. Dat is... Lees verder
Nieuws

Elektrificatie biedt chemie een duurzame en winstgevende toekomst

12 mei 2016
Elektrificatie van de chemische industrie biedt kansen om de CO2-voetafdruk te reduceren en om het concurrerend vermogen te vergroten. Dit is de stellige mening van vertegenwoordigers van de chemische... Lees verder
Nieuws

Elektrificatie van chemische productie: teamwork is key

05 april 2016
Het innovatieprogramma VoltaChem is een initiatief van TNO, ECN, Topsector Chemie, het ministerie van Economisch Zaken en anderen, dat de elektriciteitssector met de chemische industrie verbindt. Het doel... Lees verder
Nieuws

Succesvolle demonstratie: plastic uit biomassa

04 april 2016
Nieuwe processen om plastic uit biomassa te maken. Daaraan werkten circa dertig partners in het Europese project BioConSepT. Anders dan in bestaande processen, gaat deze technologie uit van oliën, vetten,... Lees verder
1november

Agri meets Chemicals 2016

Utrecht | Rabobank Hoofdkantoor
De werelden van landbouw en chemie komen samen en samenwerking wordt steeds belangrijker; het verhoogt het concurrentievermogen en maakt duurzame groei mogelijk. Het helpt organisaties te innoveren, barrières... Lees verder
3november

Internationaal Innoveren in de Chemie

Media Plaza, Jaarbeurs Utrecht
Bent u een (mkb-) bedrijf, kennisinstelling, community of publiek-privaat samenwerkingsverband in de chemie en wilt u met uw technologie, product of dienst internationaal innoveren in de chemie, gebruikmakend... Lees verder
6 - 8december

CHAINS 2016: Chemistry Matters for the Future

Veldhoven | NH Conference Centre Koningshof
Save the date. CHAINS brengt alle chemici van de chemische subdisciplines samen, om state-of-the-art doorbraken in de chemische en moleculaire wetenschappen te delen. Met zo’n 1500 deelnemers is CHAINS... Lees verder
Contact

Ir. Peter Wolfs

  • Chemie
  • Procestechnologie
  • Grondstoffen
  • Chemicaliën
  • Polymeren
Neem contact op

Wil je de laatste ontwikkelingen volgen?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.