Buildings & Infrastructure

Wij maken dagelijks als vanzelfsprekend gebruik van infrastructuur en gebouwen, die door de bouw- en technieksector zijn gerealiseerd. De bouw levert een cruciale bijdrage aan onze samenleving. De kwaliteit en effectiviteit van de bouwsector bepaalt de kracht van onze economie en de vitaliteit van onze leefomgeving.

Energie in de gebouwde omgeving

De gebouwde omgeving moet in ons land in 2050 energieneutraal zijn. De bouw draagt tot 2050 bij aan de verduurzaming van onze maatschappij door:

  • de bouw van energieneutrale of zelfs energieproducerende nieuwbouwwoningen
  • duurzame renovatie van de bestaande woning- en kantoorvoorraad
  • aanleg van daarvoor benodigde netwerken en lokale energie-infrastructuur
  • volledig circulair maken van de woning- en kantoorbouw.

Lees meer over energie in de gebouwde omgeving.

Infrastructuur

De bestaande infrastructuur veroudert. Door innovatie en onderzoek draagt TNO bij aan de instandhouding, reparatie en renovatie van de bestaande infrastructuur. TNO draagt daarmee bij aan toekomstbestendige wegen, sluizen, bruggen en tunnels.

Lees meer over infrastructuur.

Bouwkwaliteit, innovatie en fieldlabs

In de bouw ontstaan veel innovatieve ideeën. Door kennisdeling en advisering helpt TNO die ideeën concreet te maken. Wij werken samen met onze partners en klanten in fieldlabs. Goede voorbeelden daarvan zijn:

  • Monitoringsystemen op de Brienenoordbrug en Brug 705 in Amsterdam voor het bepalen van de restlevensduur van bruggen.
  • BuildinG in Groningen, waar samen met Hanze Hogeschool gewerkt wordt aan de ontwikkeling van versterkingstechnieken voor aardbevingsbestendig bouwen.
  • Nero Zero woning in Heerhugowaard, waar innovatieve ventilatie- en klimaatsystemen worden gedemonstreerd voor betaalbare energieneutrale woningbouw.

Lees meer over bouwinnovatie.

Glastuinbouw

De Nederlandse kassenbouwsector loopt voorop bij de bouw van high-tech tuinbouwkassen voor verse groenten en bloemen. High-tech kassen zijn op zichzelf een belangrijk exportproduct aan het worden, naast de groenten en bloemen die erin groeien. TNO ondersteunt de kassenbouwsector met kennis en innovaties bij het versterken van haar leidende positie in de wereld.

Lees meer over glastuinbouw.

Door TNO ontwikkelde sensoren luisteren naar scheurgroei

Contact

Drs. Peter Paul van 't Veen

  • bouw
  • infrastructuur

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.