Zonne-energie

De zon is een onuitputtelijke bron van energie voor al het leven op aarde. Sinds enkele decennia kunnen wij mensen het licht van deze ster omzetten in elektriciteit en warmte. Op termijn hoeven we daardoor geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken. Als we het slim aanpakken, gaan we een zonpositieve toekomst tegemoet. TNO innoveert om zonne-energie voor iedereen betaalbaar en beschikbaar te maken.

Sparren over dit onderwerp?

Harm Jeeninga gaat graag met je in gesprek.

Volg de laatste ontwikkelingen

16 resultaten, getoond 6 t/m 10

Circulaire zonnemodules en massamaatwerk

Informatietype:
Artikel
Bij TNO richten we ons ook op zonne-energie voor de volgende generatie. Ontdek ons werk voor circulaire zonnemodules en massamaatwerk.

Nieuwe silicium zonnecellen

Informatietype:
Artikel

Beter ontwerp zonneparken nodig voor behoud van de natuur

Informatietype:
Artikel

Drijvende zonnepanelen

Informatietype:
Artikel

Zonnetechnologie: kansen en uitdagingen

Informatietype:
Artikel