Prevention, Work & Health

Gezonde mensen zijn gelukkiger en presteren beter, dat is algemeen bekend. Maar hoe houd je mensen in iedere fase van hun leven zo gezond mogelijk? En hoe zorg je ervoor dat werkenden actief en productief aan het werk blijven? Paulien Bongers, director Prevention, Work & Health, ziet dat als haar uitdaging: “We zullen de komende jaren de zorg anders moeten inrichten. Alleen door te innoveren kunnen we gezondheid bevorderen en zoveel mogelijk mensen aan het werk houden.”

Wij helpen mensen aan instrumenten en inzichten waardoor ze zelf de regie kunnen nemen om gezonder deel te nemen in de maatschappij. Dat doen we gericht op organisaties, individuen, hun (woon- en werk)omgeving en de gehele maatschappij, van jong tot oud.

Opgroeien 

Gezonde en veilig opgroeien is een van onze speerpunten. Wij helpen de weerbaarheid van kinderen en jongeren te vergroten door daar programma’s voor te ontwikkelen. Bijvoorbeeld Dappere Dino’s, een programma waarin kinderen leren omgaan met de scheiding van hun ouders. Het blijkt dat dankzij dit programma de kinderen minder last hebben van de scheiding en dus gelukkiger opgroeien. Vanuit eenzelfde aanpak ontwikkelen we ook virtuele ondersteuning voor kinderen met chronische ziekten, zoals diabetes.

Gezond werken

Voor de werkende populatie en de maatschappij als geheel is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn en blijven. Daarbij werken wij aan methoden om medewerkers gemotiveerd en goed inzetbaar te houden in een steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt. We ontwikkelen hiervoor met de industrie en de overheid bijvoorbeeld serious games, zoals een game waarmee managers ‘spelenderwijs’ inzicht krijgen in werkdruk en de gevolgen daarvan en daar dus actie op kunnen nemen.

Toekomst ouderen

Gezond gedrag bijvoorbeeld bij ouderen kan aandoeningen voorkomen of beperken. Met gemeenten, bedrijven en zorgorganisaties werken wij daarom aan het stimuleren van gezond gedrag. We ontwikkelden bijvoorbeeld de ‘Happy Walker’. Deze mobiele dienst ondersteunt zestigplussers die bijvoorbeeld een dagje uit willen. ‘Happy Walker’ regelt de aanschaf van kaartjes, de beste route
van station naar tentoonstelling én de stalling van de scootmobiel op het station. Daarnaast brengen we in opdracht van de Nationale Zorgautoriteit in kaart hoe de populatie er in 2030 uitziet en hoeveel mensen er dan zorg nodig hebben.

Sociale innovatie

Naast ons werk met alle partners gericht op bovenstaande doelgroepen, werken we ook aan innovaties om de zorg beter te organiseren. Wanneer partijen beter samenwerken, neemt de efficiëntie toe. In Amsterdam-Noord werken we bijvoorbeeld met alle zorgverleners aan één
geïntegreerd beleid met één aanpak die iedereen volgt. Dit in combinatie met een nieuwe bekostigingsmethodiek waarbij gezamenlijke investeringen en opbrengsten met elkaar gedeeld worden, blijkt de effectiviteit en efficiëntie aanzienlijk te verhogen. De aanpak zal dan ook in andere regio’s worden vervolgd.

Wilt u meer weten over wat wij doen op het gebied van ‘Prevention, Work & Health’? Lees hieronder
verder of neem contact met ons op.

Nieuws

800 miljoen euro verzuimkosten door beroepsziekten aan bewegingsapparaat

07 januari 2015
Fysieke belasting is naast psychosociale arbeidsbelasting nog altijd de belangrijkste oorzaak van beroepsziekten en verzuim. De extra verzuimkosten door beroepsziekten aan het bewegingsapparaat lopen... Lees verder
Nieuws

Aantal gevallen van kanker door leefstijlfactoren voor het eerst voor Nederland in kaart gebracht

11 december 2014
TNO heeft in opdracht van KWF Kankerbestrijding voor het eerst in Nederland onderzoek gedaan naar de bijdrage van verschillende leefstijlfactoren op het krijgen van kanker. Naar schatting 30% van de nieuwe... Lees verder

Prof. Dr. ir. Paulien Bongers

Contact

Prof. Dr. ir. Paulien Bongers

Neem contact op

Wij gebruiken cookies om uw beleving te verbeteren