Ons werk

Veilig werken

Hoe kunnen we het aantal arbeidsongevallen omlaag brengen en een arbeidscultuur creëren waarin veiligheid en gezondheid belangrijke waarden zijn? Bij TNO helpen we bedrijven en de overheid die vraag te beantwoorden. In cocreatie ontwikkelen we meetinstrumenten voor veiligheid, en evidence-based interventies die het aantal incidenten en ongevallen tijdens werk verminderen.

Dolf van der Beek, onderzoeker en adviseur Arbeidsveiligheid: “De veiligheidsprestaties van bedrijven zijn afhankelijk van drie factoren: mens, organisatie en technologie. Als deze op elkaar zijn afgestemd, kunnen bedrijfsprocessen optimaal functioneren, waardoor de bedrijfszekerheid toeneemt.”

Safety@Corebusiness

Safety@Corebusiness is onze methode voor bedrijven en intermediaire organisaties die veiligheidsprestaties willen meten, monitoren en managen. Door vragensets voor te leggen aan hun medewerkers, kunnen bedrijven vaststellen hoe zij presteren op het gebied van veiligheid. Bij TNO koppelen we deze gegevens aan uitkomstindicatoren, zoals incidenten, ongevallen en verzuim. Hierdoor kunnen we vaststellen wat de belangrijkste factoren zijn voor veiligheid.

Opkomende risico’s

Voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoeken wij nieuwe veiligheidsrisico’s die te maken hebben met digitalisering van de werkplek. Denk aan cybersecurityrisico’s van arbeidsmiddelen die gekoppeld zijn aan internet, risico’s van robotisering en van mobiele applicaties. Via literatuurstudie, interviews met experts en workshops brengen wij de risico’s en beheersmaatregelen in kaart. Per onderwerp publiceren wij een eindrapport met kenniskaart.

SafeSmart

SafeSmart™ is een model dat risicofactoren voor een bepaald scenario in kaart brengt en modelleert, zodat bedrijven effectievere beheersmaatregelen kunnen nemen. Wij hebben dit model ontwikkeld voor een veiligheidsrisico in havens: het overvullen van een opslagtank. In de toekomst kunnen we SafeSmart ontwikkelen voor allerlei veiligheidsrisico’s. Om het model uitgebreid te testen, vergaren we data bij zo veel mogelijk bedrijven. Wilt u hieraan meewerken? Neem dan contact met ons op. Meer informatie vindt u hier.

Operationele veerkracht versterken met serious gaming

TORC staat voor Training Operational Resilience Capabilities en is een Safera project dat eind 2014 gestart is met als resultaat een serious game.

De TORC game is erop gericht om zowel operationele medewerkers als hun management te trainen in het veerkrachtig opereren onder veranderende omstandigheden in het werk. Dat gebeurt binnen de kaders waarbinnen het bedrijf geacht wordt te opereren (compliance) en soms ook  daarbuiten, maar dan op een gecontroleerde case-by-case werkwijze. Op basis van bedrijfsspecifieke casuïstiek wordt de game gespeeld. De game is ontwikkeld in samenwerking met bedrijven uit de spoorsector (civiel en hoge snelheidslijn) en de on- en offshore Olie & Gas. Voor andere sectoren kan op basis van bedrijfsspecifieke casuïstiek de game op maat gemaakt en gespeeld worden. Meer informatie over het TORC project vindt u hier.

Samenwerking

Wij werken niet alleen graag samen met bedrijven die hun veiligheid in kaart willen brengen en verbeteren, maar ook met strategische partners voor implementatie en partijen die technologie leveren voor onze innovaties. We praten graag verder over de mogelijkheden, neem contact met ons op.

Lees meer

Contact

Dolf van der Beek MSc

  • safety

Volg TNO op social media

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.