TNO biedt geïntegreerde aanpak voor de opbouw van een professionele cyberworkforce op maat.

TNO gaat de uitdaging aan

Na intensieve ervaring met het opzetten van een professionele cyberworkforce bij defensie rolt TNO’s multidisciplinaire team van cyber-, organisatie- en gedragswetenschappers nu haar kennis uit naar de overheid en het bedrijfsleven. Dat doen we in nauwe samenwerking met innovatieve partners om alle facetten van deze multidisciplinaire aanpak in detail te ontwikkelen en uit te rollen.

Het ondersteunen van organisatie-ambities in het cyberdomein gaat verder dan het installeren van een goeie firewall. Onze methodieken helpen organisaties echt verder door het bekijken en aanpakken van het geheel van het vraagstuk, inclusief de cyberworkforce. Zo wordt voor een organisatie snel een aantal zaken duidelijk.

Grote vraag naar bekwaam cyber-personeel

Cyberweerbaarheid is essentieel voor elke organisatie en het menselijke aspect daarbij is van groot belang. De vraag naar cyber-personeel is groot en er wordt verwacht dat het tekort de komende jaren alleen maar toeneemt. Het vervullen van de cyber-ambities en daarbij behorende cybersecurity is voor elke organisatie uniek. Toch hebben veel organisaties dezelfde vragen en problemen met het vinden van bekwaam cyber-personeel. Hoe krijg je je bestaande workforce cyber-ready? Hoe pak je dat aan? Waar vind je mensen? Waar moeten ze aan voldoen? Hoe leid je ze op?

TNO BIEDT gefundeerde FRAMEWORK methodiek

TNO gebruikt een helder gestructureerde framework-methodiek gebaseerd op internationale standaarden om duidelijk in kaart te brengen welke functies noodzakelijk zijn voor de gestelde ambities en verplichtingen.

De methodiek kijkt niet alleen naar cybersecurity experts maar neemt alle functies die een cybercomponent in zich dragen mee in het proces, dus ook functies als helpdeskmedewerker, manager of projectleider.

De methodiek begint met een analyse-fase waarin duidelijk geformuleerd wordt wat een organisatie wil en wie er nodig zijn om dat te verwezenlijken. Deze fase mondt uit in een overzichtelijke set oplossingen en technieken die ingezet kunnen worden in de organisatie.

De juiste expert op de juiste plek

Nu wordt snel duidelijk welke mensen er nodig zijn, wat hun opleidingsniveau zal moeten zijn en of ze wellicht al in de organisatie zelf werkzaam zijn. Hoe beter je weet wat een persoon moet gaan doen, hoe beter je die kunt vinden.

Cyberworkforce development: opbouw en verdeling van cyberexpertise niveau's.

TNO komt met concrete adviezen over de verdeling tussen in-house processen versus outsourcing, adviezen over carrièrepaden om mensen te behouden, maar kijkt ook of er wellicht cybersecurity-processen zijn te automatiseren om experts te ontlasten en vrij te maken voor andere taken.

Training en begeleiding

De methodiek maakt op elk niveau inzichtelijk hoe mensen moeten kunnen presteren en welke werkwijze ze moeten volgen. Dit varieert van veilig gedrag wat geldt voor iedere werknemer tot en met specifieke kennis en kunde van experts in diverse rollen.

Vaak dienen mensen zich meer bewust te worden van eventuele onveiligheid in hun eigen cybergedrag. Men wil bijvoorbeeld op weg naar werk al kunnen werken en logt daarom in op het open wifinetwerk van de trein. Om zulk onbewust gedrag te veranderen kan er een efficiënt trainingsprogramma gestart worden wat leidt tot gedragsverandering en cyber-awareness. Verbieden heeft vaak weinig effect. Het faciliteren van veilig gedrag en bieden van handelingsperspectief is veel effectiever dus dat is waar onze programma’s op gericht zijn.

Maar de totaalaanpak van TNO voorziet ook in specialistische training van individuelen en/of teams van cyberexperts.

Een methodiek met tools

Naast trainingen en workshops heeft TNO ook een aantal tools in de methodiek opgenomen:

CSA: De Cyber Security Assistant

De Cyber Security Assistent is een online tool (cybersecurityassistant.nl) en helpt professionals met het analyseren van cybersecurity problematiek die voortkomt uit menselijk gedrag en draagt interventies aan die bij deze problematiek aansluiten. 

Op basis van de kenmerken van een gedrag wordt een selectie gemaakt van interventies, hierin worden suggesties gedaan voor het verhogen van cyberveilig gedrag.

Cybersecurity Game

De Cybersecurity Game is spel met een duidelijk leerdoel. Het maakt deelnemers bewust van het belang van hun eigen rol in de totaalcommunicatie over cyberveiligheidsincidenten: welke boodschap wordt op welk moment door wie gegeven en hoe verandert die het perspectief, terwijl een crisis zich blijft ontwikkelen? De game is duidelijk handelingsgericht en geeft teams meer inzicht in hun eigen handelen en kan ook gebruikt worden om noodplannen en -procedures te testen en valideren en op die manier kritische zwakke punten blootleggen.

De Cyber Security Assistent is een online tool (cybersecurityassistant.nl) en helpt professionals met het analyseren van cybersecurity problematiek.

Cyber range simulaties

Het leren van technische cyber-skills kent in eerste instantie een sterk theoretische kant. Maar om die skills te trainen moet je ze oefenen in de praktijk. TNO zet daarvoor een veilige, afgesloten simulatieomgeving in voor het nabootsen van cyberaanvallen en andere incidenten; de ‘cyber range’. Hier kan een expert naar hartenlust de geleerde skills in praktijk brengen in verschillende omgevingen. Deze omgevingen worden ontwikkeld door een combinatie van technische experts en leermiddelenontwikkelaars.

Cyber ranges zijn daarnaast ook uitstekend geschikt om corporate informatiebeveiliging specialisten in een blue team nieuwe uitdagingen te bieden. De blue teams worden samen getraind om hun eigen digitale omgeving te beschermen en te verdedigen tegen indringers.

Cyber Cube model

TNO ontwikkelde de Cyber Cube-methode voor het Nederlandse ministerie van Defensie. Met dit model kunnen organisaties snel in kaart krijgen op welke gebieden medewerkers verder getraind dienen te worden. Het model combineert op slimme wijze een aantal competentie-raamwerken en maakt middels een stapsgewijze aanpak de koppelingen duidelijk tussen het werk dat moet worden uitgevoerd en de competenties die daarvoor nodig zijn.

Een gefundeerde totaalaanpak voor een professionele cyberworkforce nu binnen bereik

Omdat TNO haar geïntegreerde totaalaanpak voor het opzetten van een professionele cyberworkforce nu breed uitrolt is het voor elke organisatie mogelijk om een cyberworkforce op maat te creëren gebaseerd op zijn eigen unieke cyber-ambities.

Samen met partners uit de ‘gouden driehoek’ overheids-, onderwijsinstellingen en bedrijven, ontwikkelen we een portfolio aan innovaties om deze gemeenschappelijke uitdaging aan te gaan.

Wil jij je cyberworkfoce professionaliseren?

Neem dan nu contact op ›

Contact opnemen
Ons werk

De Digitale Weerbaarheid van Nederland

Onze Nederlandse Defensie en veiligheidsorganisaties, waaronder de nationale politie en de NCTV, hebben samen de verantwoordelijkheid voor onze nationale veiligheid, ook in het digitale domein. Naast... Lees verder
Thema

10 cybersecurity uitdagingen en innovaties

Wat moeten we doen om de cyberveiligheid in Nederland te vergroten? Welke cyberdreigingen staan ons nog te wachten? Bij TNO werken we samen met organisaties aan cybersecurity uitdagingen die vandaag de... Lees verder

Contact

Sasja Walraven-Wols