skipttomaincontent

Stefanie Bus, geohydroloog

"We moeten weten wat er onder onze voeten gebeurt".
Stefanie Bus is geohydroloog. Met haar onderzoek voorziet ze besluitvormers van data en inzichten die nodig zijn om ons land weerbaar te maken tegen aanhoudende droogte en andere klimaatveranderingen.

"Ik werk op de afdeling Geomodelling van de Geologische Dienst Nederland, een onderdeel van TNO, waar we modellen maken waarmee we de Nederlandse ondergrond in kaart brengen. Als geohydroloog ben ik gespecialiseerd in grondwater. Ik onderzoek hoe waterdoorlatend de verschillende geologische lagen zijn en hoe het grondwater reageert op neerslag en verdamping. Klimaatverandering zorgt voor hevigere neerslag en langdurige droogte. Daar moeten we slim mee omgaan om de ecologische en economische schade te beperken. Om hiervoor duurzame oplossingen te kunnen bedenken, moet je weten wat er onder onze voeten gebeurt. Ik maak me binnen TNO hard voor het ontwikkelen van webtools waarmee we dit inzichtelijk kunnen maken voor besluitvormers, zodat zij de juiste beslissingen kunnen nemen."

Hoofd en handen

"Na mijn opleiding Milieutechnologie ben ik gaan werken bij een ingenieursbureau op het gebied van bodemenergie. Toen wist ik zeker dat ik echt álles over grondwater wilde weten. Daarom ben ik een Master Hydrologie gaan doen aan de universiteit van Wageningen. Hier kreeg ik de kans om zelf het veldwerk te doen, zoals het boren en het plaatsen van de peilbuizen. Dat is zoveel boeiender dan alleen maar datasets interpreteren. Ook bij TNO houdt onderzoek gelukkig veel meer in dan alleen dat. Regelmatig nemen we de tijd om in de beschrijfruimte van ons laboratorium boorkernen te ‘lezen’. Als je de grondmonsters met je eigen ogen hebt gezien, krijg je veel meer gevoel bij het onderzoek. Het is heerlijk om met je handen bezig te zijn en tegelijkertijd je hoofd te breken over de samenstelling en waterdoorlatendheid van de ondergrond."

Trek je eigen plan

"Bij de Geologische Dienst werken bijna alleen maar specialisten. Bij ons zijn zelfs de projectleiders en consultants specialist. We krijgen alle ruimte om ons te verdiepen en verder te ontwikkelen in ons vakgebied door veel onderzoekservaring op te doen. Ook al ben je junior, zoals ik: je krijgt hier alle vrijheid om je eigen plan te trekken. Initiatief tonen wordt gewaardeerd en aangemoedigd. Zie je een kans, grijp hem. Heb je een goed idee, ga er dan voor. Zo is het gekomen dat ik nu binnen TNO de kar trek om grondwaterdata toegankelijk te maken voor besluitvormers. En ik ben niet eens hoogleraar. Ieders mening is belangrijk bij TNO, ongeacht je positie in de organisatie. Als je weet wat je kunt en hoe jij hiermee kunt bijdragen aan het succes van TNO, dan is hier veel mogelijk."

Eigen achtertuin

"Duurzaam waterbeheer is iets waar ik me ook buiten werktijd in verdiep. Zeventig vierkante meter van het platte dak van ons huis is vegetatiedak. Natuurlijk hebben we regentonnen om regenwater in op te vangen. Die zijn aangesloten op acht infiltratiekratten in de tuin, waar overtollig regenwater langzaam in de grond kan zakken. Mijn droom is dat dit overal een normale manier wordt om met regenwater om te gaan. Zodat mijn zoon later op school leert dat schoon regenwater vroeger rechtstreeks met het vieze rioolwater werd afgevoerd naar de waterzuivering, maar dat we nu gelukkig beter weten."

Kennis

Geologische Dienst Nederland

Om veilig tunnels te kunnen graven, grote gebouwen neer te zetten, te boren naar olie en gas of ondergronds CO2 op te slaan, moet je precies weten wat er in de bodem zit. De Geologische Dienst Nederland... Lees verder
Nieuws

Geologische Dienst Nederland brengt grondwaterkwaliteit in beeld

21 september 2020
Vanaf deze week ontsluit de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, gegevens over grondwaterkwaliteit via de webviewer ‘Grondwaterkwaliteit in Beeld’. Hiermee komt een schat aan informatie beschikbaar,... Lees verder
Ons werk

BRO: één loket voor gegevens van de ondergrond

Veilig tunnels kunnen graven, nieuwe wijken bouwen, boren naar olie en gas of aardwarmte in de bodem vergt gedetailleerde kennis van de ondergrond. Alle informatie van de Nederlandse bodem en ondergrond... Lees verder
TNO'ers in beeld

TNO Job alert

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.